Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dimarts, 8 de març de 2016

RESUM I VALORACIÓ DEL PRIMER DEBAT SOBRE LA PETITA INFANCIA A BCNEl passat 27.2.16 vam assistir al primer debat del cicle de debats per la petita infància que organitza l’ajuntament de Barcelona.
L’inici d’aquests debats ha estat polèmic des del principi ja que en anteriors reunions amb el col·lectiu de bressol indignades es va prometre la participació d’aquestes en la preparació del debat; però aquesta participació va ser molt minsa a causa del seu calendari precipitat.  Així doncs, quan la plataforma per a la petita infància vam rebre de segona mà el programa del debat, ens va sorprendre molt comprovar que les escoles bressols públiques no hi tenien cap punt específic i que es parlava efectivament d’iniciatives no públiques com l’associació de llars de criança, la xarxa d’educació lliure o els espais familiars (n’hi ha de públics i de gestió privada)
També es van presentar dos estudis per justificar aquest primer debat on s’estudiaven les diferents opcions escollides per les famílies que optaven per no matricular els seus fills a les bressol publiques. Els podem trobar en aquest link.
En el torn obert de paraula, diversos membres de bressol indignades i directores d’escoles bressol públiques van apuntar, entre d’altres coses:
-que les bressols públiques també implementen metodologies lliures i respectuoses amb les persones però que es podria fer millor amb el recursos necessaris i així assegurar l’equitat i l’accés universal al servei.
-que els espais familiars de getió indirecta s’haurien de municipalitzar.
-que hi ha molta demanda no atesa, que l’atenció a la petita infància ha de ser un servei públic.
Des de CGT ens preocupa aquest alt interès de l’ajuntament cap a iniciatives cooperativistes que no deixen de ser una iniciativa gestionada de manera privada. Per això també ens preocupen les condicions laborals dels treballadors d’aquestes iniciatives ja que suposen situacions laborals precàries, com el fet de ser autònoms (llars de criança o  mares de dia) o l’alta voluntarietat que suposa la organització d’una escola lliure. 

Alhora ens preocuparia que l’ajuntament destinés diners públics a aquests tipus de condicions i que a la vegada les condicions laborals de les educadores de l’escola bressol pública s’hagin vist degradades amb l’augment de ràtios, la retallada del suport educatiu, les males condicions de jubilació, els diferents tipus de contractació de les interines i la seva conseqüent pèrdua d’alguns drets segons els contractes,  etc. I sobretot també en preocupa la manca d’oferta d’escolarització pública per assegurar el servei a tots els estrats socials.
Per això, tot i la mirada crítica, agraïm a l’ajuntament la iniciativa d’encetar els debats per a la petita infància a Barcelona i l’instem a posar al centre les escoles bressols en les properes sessions per tal de conèixer la seva tasca, les seves problemàtiques i les propostes de millora que ha promès l’administració.
Nota: Podeu trobar les notes que vam prendre durant la jornada aquí

dijous, 3 de març de 2016

Ampliació de la borsa de treball d'educador/a bressol,


termini fins el 21 de març de 2016 per presentar les instàncies.
En aquest enllaç teniu tota la informació:

Borses d'aspirants per a suplències i/o interinatges en centres docents municipals gestionats per l'Institut Municipal d'Educació.


Altres especialitats docents en centres docents municipals gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona (Primària i Educació Especial Primària, Secundària A, Professorat tècnic de Formació Professional, Professorat arts plàstiques i disseny,Mestres de tallers i Subalterns/es)

dimarts, 1 de març de 2016

RESUM REUNIÓ COMISSIONAT D’EDUCACIÓ M.ESSOMBA 24.2.16:

BONES INTENCIONS I POQUES CONCRECIONS
(enllaç a la transcripció completa de la reunió)

El passat 25 de febrer la secció d’educació de la CGT de l’ajuntament de BCN va tenir una reunió amb el comissionat d’educació Miquel Angel Essomba. Vam presentar-li una llista d’11 punts/reclamacions que apareixen al final d'aquesta entrada, en resum vam explicar-li la situació de greuge comparatiu que patim el professorat del consorci, la situació precària de les escoles, la manca de normativa del consorci i les reclamacions de les escoles bressol.

Va haver-hi moltes preguntes que no va poder respondre i ens va dir que les consultaria amb els òrgans pertinents. I va contestar algunes qüestions des de la seva posició de polític:

-Expressa la voluntat de posar ordre en el caos que hi ha al consorci i de participar-hi activament com a ajuntament doncs l’anterior govern no ho havia fet segons ell. Han tingut una reunió i han posat fil a l’agulla. Al setembre hi haurà un pla.


-Greuges comparatius: davant un greuge comparatiu, el major benefici pels treballadors.

-Titularitat de les escoles: estan sospesant pros i contres i encara no han pres una decisió. Va apuntar que és important a nivell simbòlic però que a nivell pràctic les nòmines emanen del mateix lloc.

-Respecte la municipalització de les escoles bressol: la idea és subrogar els contractes de les treballadores i després obrir un procés d’oposicions. Però està en mans de serveis jurídics encara i no pot donar una resposta definitiva.

-Demandes de bressol: assegura la mitja hora de suport educatiu i l’estudi de les ràtios i la possible construcció d’escoles bressol, també anuncia la possibilitat d’oferta pública d’ocupació (oposicions) ja que han classificat l’escola bressol com a servei essencial, cosa que els permet ampliar l’oferta pública mes enllà de la reposició per jubilacions.

-Oposicions de primària i secundària: encara no s’ha parlat al consorci, tenen la possibilitat de la reposició per jubilacions i incrementar l’interinatge. Es concretarà en els propers 3 mesos.

-En quant a la possibilitat que les escoles de l’ajuntament tornin a ser un referent pedagògic fa referencia al Projecte Educatiu de Ciutat, i diu que volen un model d’equip directius centrats en lo pedagògic com a líders i dinamitzadors de la comunitat educativa i no com a buròcrates .

-Diàleg amb la part social: assegura que establirà un calendari de diàleg amb la part social (sindicats) per treballar plegats en el pla que s’ha d’aprovar al setembre.

Des de CGT agraïm les bones intencions que expressa el comissionat però ens temem que amb l’escàs canvi en les gerències i direccions la tasca serà feixuga; per això estarem a l’expectativa amb els ulls ben oberts i preparats pel diàleg que promet amb la vostra ajuda i participació.


_____________________________________________________________________________

PREGUNTES QUE VAM FER A LA REUNIÓ AMB EL COMISIONAT D'EDUCACIÓ
1. Quin pla hi ha des de l'ajuntament en quant a les escoles de titularitat municipal. 

2. Quan deixarem de rebre greuges comparatius amb respecte el personal de la generalitat i empleats de l'ajuntament, en concret: 

1.1.Jubilacions (generalitat als 60, nosaltres 65 i si la fem anticipada 4% de penalització)
       1.2. 1% (el personal de l'ajuntament rebrà un increment de l'1% de la massa salarial amb efecte retroactius des de 2007, nosaltres?) Com s’aplicarà l’acord? cobrarem a l’abril?
       1.3. accés a cursos de direcció: s'ha convocat concurs de direccions on el curs de direccions dona punts però el professorat que pertany a l'ajuntament no pot accedir a la formació. A més la convocatòria està oberta al personal de la generalitat però nosaltres no tenim accés al concurs de direccions de la generalitat.
        1.4. concursos de trasllats i comissions de serveis, acció educativa a l’exterior
        1.5.  paga 2012 (el personal de l'ajuntament l'ha cobrat i nosaltres no)
       1.6. Recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014, que han cobrat tots els funcionaris municipals excepte els docents. La Generalitat no va rebaixar el sou dels seus treballadors, sinó que va deixar de pagar part del sou per falta de diners. L'Ajuntament de Barcelona ha tingut sempre aquest diners i el senyor Trias no els va voler  pagar amparant-se amb el que va fer la Generalitat. Tots els centres privats, que no van rebre la part de la paga extraordinària, ho va assumir el titular del centre, que en el nostre cas és l'Ajuntament de Barcelona. Què ha fet l'Ajuntament de Barcelona amb aquests diners? On són?

            reclamem: mateixa feina, mateixes condicions.

3. Transparència i publicitat de vacants i substitucions, nomenaments transparents. Possibilitat de canvi d’especialitat (els interins poden canviar però els funcionaris no). Pot haver-hi substituts als equips directius? Hi ha canvis de perfils per mantenir interins.

4. Pla i calendarització de remunicipalització dels serveis (neteja, suport educatiu)

5. Com s’han remunicipalitzat les bressol i com es farà (què ha passat amb les treballadores?)
           
6. Posicionament davant la LEC i com ha d'afectar als centres de titularitat municipal (decret de plantilles, de direccions, etc. ) Necessitat d’una normativa que ens regeixi. A quina administració pertanyem?

7. Possibilitat que les escoles de l'ajuntament tornin a ser un referent pedagògic: disminució de ratio, 18h lectives, integradors i vetlladors, teis, bibliotecaris...

8. No tenim cap plataforma de comunicació amb l'administració (Bulevard/atri). Accés a links de concursos i possibilitat de mobilitat dintre l’ajuntament en la categoria C24 en el cas del professorat.

9. Escoles bresol:
            -Jubilacions i reducció horària 55 anys
            -Hora de suport educatiu i baixada de ratios.
 -Quan les treballadores agafen els dies per trienis o les directores fan formacions en horari d’atenció es crea un caos a les escoles i es perjudica la resta de treballadores perquè no es cobreixen amb substitucions.

10. Hi ha previsió de fer oposicions? Hi ha molts interins i s’amplien línies al Ignasi Iglesias i al Serrat i Bonastre.

11. Com s’ha fet la creació d’un batxillerat artístic al Serrat i Bonastre sense que els funcionaris de la especialitat se'n hagin assabentat.