Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dilluns, 28 de desembre de 2015

Mas, retorna’ns la paga!

(I les condicions laborals i les ràtios i beques i el suport personal i tècnic...)
dilluns 7 de desembre de 2015 
Comunicats CGT

  
 Menéame Share

PDF - 82.7 kB
L’11 de setembre d’enguany, el Govern central publicava el Reial Decret 10/2015 en el qual es reconeixia (amb clares intencions electoralistes) l’atracament de la seva administració als i a les treballadores del sector públic: “Los empleados públicos han contribuido con un esfuerzo notable y directo a la recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal. “
D’aquest primer paràgraf declaratiu a la concreció en l’articulat, hi ha una gran distància. En l’article 1.1. escriuen: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012,...”
Quan diem que hi ha una gran distància és perquè no es contempla ni la recuperació del poder adquisitiu perdut en anys de congelació, ni tan sols la de la paga addicional del 2012, ni els llocs de treball eliminats, ni les condicions de treball (en el cas de la docència: ràtios, substitucions, jornades...).
L’administració de l’Estat ja va pagar aquest 26,23% de la paga addicional de desembre de 2012, a l’octubre.
El Govern de la Generalitat (provisional o anterior a la provisionalitat) no s’ha plantejat la necessitat de compensar els i les treballadores del sector públic català? Si les mesures d’austeritat imposades per la UE i el Govern estatal van ser aplicades (com se’ns intenta fer creure) a contracor, no seria ara i en aquestes circumstàncies un bon moment per demostrar-ho i modificar-les?
Molt ens temem que, novament, s’emparin en una normativa estatal per fer-ho tard i amb garreperia (com ja vàrem titllar la primera part del llarg episodi de la recuperació de la paga addicional del desembre del 2012 i que sembla que es convertirà en una nissaga de les dolentes).
Per què opinem això?
Perquè l’article 1.3. de l’esmentat decret planteja: “Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.”
Des de CGT Ensenyament exigim la recuperació sencera de la paga addicional del 2012 enguany! 
Des de CGT Ensenyament exigim la recuperació i millora de les condicions laborals dels i de les docents!
Des de CGT Ensenyament exigim la recuperació i la millora de la situació general de l’ensenyament públic (beques, ràtios, suport personal i tècnic...)!
CGT Ensenyament
Novembre de 2015

dijous, 29 d’octubre de 2015

Resum reunió Bressol Indignades amb Raimundo Viejo 27.10.15

Hem assistit 11 persones, 4 famílies i 8 educadores i educadors d'escola bressol, entre ells delegats sindicals, i una delegada de CGT a l'Ajuntament (per primer cop hi són presents).

Hem manifestat l'objectiu de la nostra petició de trobada centrat en el suport educatiu i la disminució urgent de les ràtios.
Després hem fet una breu descripció de la situació actual, en la que també han aparegut aspectes com la dificultat de revisar bonificacions en situacions sobrevingudes, què passa amb les quotes d'escolaritat i alimentació (cobrament del mes de juliol per avançat i flexibilitat en quota i servei usat), jubilacions d'educadores i renovació de la plantilla amb oferta pública, recol·locació dels educadors en altres llocs dins del mateix IMEB, remunicipalització dels serveis de cuina, neteja i suport educatiu, etc...

Concretant:

- Tema suport: Està aprovada la mitja hora de suport per al curs 2016-2017 en els pressupostos, i això s'ha fet perquè han prioritzat retornar-nos el suport i retrassar l'obertura de l'escola bressol que ha d'anar dins l'escola Univers a Gràcia. Tot i així, No poden augmentar la bossa d'hores de gener del 2016 a juliol 2016 perquè també està pendent el tema judici per la impugnació del concurs que es va fer en l'anterior concurs de suport. La cap de gabinet diu que l’augment d’hores pel setrembre del 16 està supeditat a que el procés juridic estigui resolt

- sobre l'obertura de l'Ebm l'Univers si al març, segons els colors dels partits polítics sorgits de les eleccions del desembre, propiciés una modificació del presupost municipal, seria possible obrir-la al setembre de 2016

- Ràtios: Estan elaborant un informe sobre la situació de la infància a la ciutat de Barcelona, més enllà dels infants que van a la bressol, per també saber en quines zones fan falta més places. Seria una revisió del mapa escolar. Ens han comentat que, evidentment, hi ha molta resistència per part de l'oposició a rebaixar les ràtios. I han volgut saber quina era la nostra prioritat.

Per la nostra part, hem manifestat que la nostra prioritat és rebaixar ràtios i augmentar suport educatiu abans que crear noves places, perquè la situació és insostenible més temps.  Que ja sabem, i estem visquent, el que ha suposat crear places noves, i quin cost en les condicions de qualitat ha tingut,, i per tant, volem assegurar unes condicions en el que ja existeix, i poc a poc, amb criteri, amb un nou mapa escolar, i amb noves modalitats de serveis per a la petita infància, crear més oferta. 

Ells han acceptat la nostra prioritat, i l'han volgut conèixer per poder començar a treballar. 

També s'ha parlat de dla possibilitat de poder crear un grup de treball per anar definint aquests aspectes.dijous, 23 de juliol de 2015

Resum de la reunió de CGT amb Tinent d'Alcalde Gerardo Piarelo


El passat 21 de Juliol la CGT ajuntament  va tenir una reunió amb el primer tinent d’alcalde Gerardo Pisarelo.  Hi vam assistir representants de diferents àrees i instituts.

Es van posar sobre la taula temes generals com  la necessitat d’incrementar la plantilla, la privatització i la remunicipalització, l’elecció de càrrecs directius i gerències i l’exclusió de la CGT de la mesa general de negociació.

Els diferents representants van tenir també oportunitat d’expressar les principals preocupacions del seu sector. En quant a l’àmbit d’educació vam fer incís en els següents temes:

1. Definició en quant a la pertinència del nostre cos funcionarial.

2. Remunicipalització i ampliació de les escoles i serveis (suport educatiu, cuina, neteja, vetlladors, educadors, integradors)

3. Disminució de les ràtios; menys infants/alumnes per aula i més educadors/professors a l’aula.

4.  Jornades lectives:

-a Bressol: ampliació de l’horari de suport educatiu per anar cap a un model de parella educativa.

-a Primària i Secundària recuperació de les 18 hores lectives.

5. Millora de recursos als centres (EAP, més integradors, vetlladors i educadors, formació del professorat, recuperació del poder adquisitiu, convocatòria d’oferta pública, etc. ) per a que l’Ajuntament de BCN torni a ser un referent de qualitat i innovació educativa.


El primer tinent d’alcalde va expressar la voluntat del seu govern de canviar les coses, però també va fer palès els obstacles amb que es trobava el seu equip.  Tanmateix va expressar que creia que la CGT ha d’estar a la mesa general de negociació i que en cas que no hi fos, establiria els mecanismes necessaris per a mantenir comunicació amb la nostra organització. 

dimarts, 19 de maig de 2015

MANIFEST UNITARI ACCIONS DE 20.5.15MANIFEST UNITARI


Recordarem sempre que el company Abel Martínez Oliva va morir fent un acte educatiu. Un acte educatiu és generós, compromès, digne. Rebre la mort com a resposta és el més dolorós dels contrasentits. També volem donar el nostre suport i acompanyament a les altres víctimes.


No podem passar de llarg, ni fer com si res no hagués passat. Sembla com si el Departament d’Ensenyament hagués fet tot el possible per mantenir-ho en l’oblit I llençar un bombardeig mediàtic (fins i tot comunicant de forma precipitada el possible diagnòstic d’un menor) per aïllar la seva mort de la degradada situació social en què vivim, argumentant que havia estat un cas excepcional, un accident imprevisible.Els governs central o català, no donen resposta a la problemàtica social i la seva política de retallades contribueix al deteriorament de la situació. A més, aquestes retallades a l’educació també impedeixen que els centres puguin apaivagar aquestes tensions, i detectar i prevenir conductes de risc. La precarietat no és compatible amb la dignitat ni la qualitat de l’educació.


Hi ha hagut reduccions en els Equips d’Atenció Pedagògica, en els psicopedagogs i departaments d’orientació, en les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) i en el personal de suport del Departament (TEI, vetlladores, etc.). També hi ha hagut reduccions en els temps per establir l’atenció tutorial amb alumnes i famílies per part de professorat sobrecarregant l’horari lectiu, supressió de reforços i atenció individualitzada, reduccions d’espai i temps per coordinacions, no cobertura de les baixes des del primer dia, increment de ràtios....

Volem que el dol esdevingui força, reflexió i generi propostes. A les escoles i instituts necessitem les mesures educatives, els recursos i les condicions necessàries per a atendre a la diversitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació pública.

Us demanem que el resultat dels debats i reflexions li envieu al Departament d’Ensenyament a consellera.ensenyament@gencat.cat a l’atenció de la Consellera Irene Rigau i ens el feu arribar a les organitzacions sindicals que subscrivim aquest manifest.

També us volem animar a participar a la mobilització del dissabte 13 de juny.

USTEC•STEs (IAC) CCOO ASPEPC•SPS CGT UGT


ALTRES DOCUMENTS

dimecres, 6 de maig de 2015

S'obren les llistes per a fer substitucions i interinatges (fins el 20.5.15)

Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona(CEB).

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Termini: l'últim dia per presentar la sol.licitud és el 20 de maig

Especialitats convocades: 

Educació infantil i primària
(INF) Educació infantil 
(AL) Audició i llenguatge
(PRI) Educació Primària 2
Professor/a d’Ensenyament secundari
LC Llengua i literatura catalana
FQ Física i Química
501 Administració d’empreses
502 Anàlisi i química industrial
507 Informàtica
524 Sistemes electrònics 
525 Sistemes electrotècnics i automàtics
Professors Tècnics de Formació Professional 
608 Laboratori