Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dilluns, 30 de setembre de 2019

No esperis al 8M (bloc de materials didàctics)


Dies d'absències justificades CEBDOC PDF DIES D'ABSÈNCIES. DOCENTS


DOC PDF DIES D'ABSÈNCIES. PAS

 • 1 Indisposat per any natural No cal justificar. S’ha d’avisar la direcció de centre el mateix dia.
 • 6 Dies recuperables durant el curs. Es concediran d’acord amb les necessitats de servei
 • 30 hores trimestrals recuperables per a afers propis La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb el comandament immediat, tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de 30 minuts diaris i màximes de cinc.
 • Fins a 80 hores trimestrals recuperables, per als pares/mares de menors de 14 anys, per al personal amb fills/es amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per a les empleades i empleats amb cònjuge pare o mare amb dependència funcional acreditades documentalment i que igualment requereixi assistència especial.
 • Dies addicionals de vacances per anys treballats. 
Pel nou conveni tenim dret a dies de vacances per antiguitat. Article 14 pàgina 20 del Conveni de l'Ajuntament 2017-20

-Deu anys de servei: 1 dia
-Quinze anys de servei: 2 dies
-Vint anys de servei: 3 dies
-Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies

En l'annex del Consorci, concreta com ho poden gaudir els docents homologats, Article 3, pàgina 9 de l'Annex del CEB:
" ...es podran gaudir segons les opcions següents:
a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.
b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació amb el CEB."
 • Dies per venciment de Triennis. Només Personal d’Administració i Serveis (PAS)
2 dies a partir del 6è trienni, incrementant-se en 1 dia més a partir del 8è trienni. Es podran gaudir durant l’any natural, d’acord amb les necessitats de servei.

 • Dies addicionals assumptes propis. Només Personal d’Administració i Serveis (PAS)
2 dies durant l’any natural.

dilluns, 23 de setembre de 2019

Aturem la #LleiAragonés

El govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Economia de Pere Aragonés (ERC), va presentar a finals de l’any passat l’anomenat Projecte de llei de contractes de serveis a les persones per a la seva tramitació parlamentària. Aquesta nova normativa, que pretenen aprovar entre mitjans i finals de l’octubre, obre la porta a un salt qualitatiu en la privatització de serveis públics essencials.

Sota el pretext de regularitzar els serveis d’atenció a les persones s’assenten les bases normatives per a l’externalització de més d’un centenar de serveis que es presten des dels àmbits de la sanitat, l’educació i els serveis socials, entre d’altres. Això voldria dir que serien empreses privades i no l’administració pública qui gestionarien molts més serveis bàsics dels que ja gestionen actualment.

Alguns d’aquests serveis ja s’estaven prestant de forma externalitzada amb les repercussions negatives que ja hem vingut denunciant: precarietat laboral i priorització del benefici econòmic per davant de la qualitat del servei. Però aquest projecte de llei, no només consolidaria la privatització dels serveis ja externalitzats (i que des de CGT reclamem que siguin de gestió pública i amb participació de treballadores i usuàries) sinó que obre la porta a que molts altres, que ara són de gestió pública, passin també a mans privades.

En l’àmbit educatiu, a més de serveis ja externalitzats en la majoria de casos com ara les llars d’infants o les activitats de lleure educatiu que van més enllà de l’horari lectiu (acollida, migdia i extraescolars) el decret llei esmenta literalment els següents serveis: 

Serveis d’ensenyament preescolar: pot obrir la porta a la privatització de l’educació de 0 a 6 anys en tant que el Departament d’Educació també és refereix al segon cicle d’educació infantil com a preescolar. 
Serveis d’educació especial: no esmenta quins, però podrien anar des d’aquells serveis de suport a la docència ja externalitzats fins al conjunt de serveis i professionals que ara imparteixen educació especial en les seves diferents vessants. 
Serveis d’ensenyament per a adults: pot assentar les bases de la privatització dels Centres de Formació d’Adults. 
Tutoria: de moment desconeixem a què fa referència i si afectaria o no a la tutoria que s’imparteix en l’horari lectiu. 
Serveis escolars diversos / altres serveis d’ensenyament: no concreten res més, però òbviament els termes “diversos” i “altres” denoten una ambigüitat intencionada i realment preocupant. 


És fals l’argument de que aquest projecte de llei pretén donar compliment a la normativa de la UE, en concret a la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública. Aquesta mateixa normativa diu “cap disposició de la present Directiva obliga als Estats membres a subcontractar o externalitzar la prestació de serveis que desitgin prestar per ells mateixos...”.

Tampoc no acceptem com a atenuant que una part d’aquests serveis es reservi a les anomenades empreses de l’economia social o el tercer sector. Ja coneixem com actuen aquestes empreses i la precarietat a la que sotmet, per exemple, la Fundació Pere Tarrés a les TEIs o la que pateixen les nostres companyes del sector social per part d’altres d’aquestes empreses (FASI, EDUVIC, etc) que prioritzen els seus interessos privats en detriment de les condicions laborals i de la qualitat del servei. També hem de tenir present la corrupció i l’amiguisme que permet aquest sistema d’adjudicacions a empreses i “fundacions” del tercer sector i que ha quedat palesa en el cas de la DGAIA arran de les denúncies de les nostres companyes del Sector Social CGT.

El mateix Govern que ens ha dit que no pot revertir cap retallada a l’educació pública pensa que el que si que pot fer és privatitzar els serveis públics encara més del que ja ho estan, amb l’augment de precarietat, discriminació laboral en els processos de selecció o la pèrdua de la qualitat de serveis que això suposaria.
Com l’aturarem?

Més d’una vintena de col·lectius i organitzacions estem treballant en el marc de la Plataforma Aturem la Llei Aragonés per tal d’organitzar la resposta i impedir que encara més serveis bàsics i fonamentals per a la vida de moltes persones passin a mans privades. En aquest sentit, a més de diversos actes i xerrades, des de la Plataforma es convoca: 

Concentració el 25 de setembre, 18:00h, davant el Parlament, coincidint amb ple parlamentari. 
Manifestació el 19 d’octubre (hora i recorregut per concretar). 


Alhora, és vital que també es conegui i es lluiti contra aquesta Llei des dels centres educatius. Per això, des de CGT Ensenyament:

Us demanem que feu difusió entre les vostres companyes d’aquesta Esquerda, i dels materials i convocatòries de la Plataforma.

Us encoratgem a que feu una assemblea al vostre centre per debatre sobre aquesta Llei i sobre com respondre-hi. Ens oferim a participar-hi. Només cal que ens digueu quan hi podem anar.

Seguirem treballant per construir un pla de lluita prou ampli i contundent com per aconseguir realment aturar la Llei Aragonés i que ens permeti també revertir les retallades i les privatitzacions que ja patim. Serà imprescindible la màxima participació de treballadores i usuàries a les assemblees i mobilitzacions convocades i a les que es puguin convocar properament.


Els serveis públics són cosa de totes, defensem-los entre totes!!


CGT Ensenyament, setembre del 2019

REVERTIM LES PRIVATITZACIONS!!dimecres, 11 de setembre de 2019

Premi d'antiguitat i dies addicionals de vacances


PREMI D'ANTIGUITAT
Els dies de vacances es van treure. Consulteu circular. Article 35 pàgina 44 del Conveni de l'Ajuntament 2017.20
 • Als 25 anys de servei, una paga especial consistent en el 50% d’una mensualitat de retribucions.
 • Als 30 anys de servei, una paga especial consistent en el 55% d’una mensualitat de retribucions  
 • Als 35 anys de servei, una paga especial consistent en el 65% d'una mensualitat de retribucions 
 • Als 40 anys de servei, una paga especial consistent en el 75% d'una mensualitat de retribucions 
 • Als 45 anys de servei, una paga especial consistent en el 100% d'una mensualitat de retribucions 
DIES ADDICIONALS DE VACANCES
Pel nou conveni tenim dret a dies de vacances per antiguitat. Article 14 pàgina 20 del Conveni de l'Ajuntament 2017.20
En el supòsits d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que consten a continuació
es tindrà dret al gaudiment dels següents dies addicionals de vacances anuals
 • Deu anys de servei: 1 dia
 • Quinze anys de servei: 2 dies
 • Vint anys de servei: 3 dies
 • Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies
En l'annex del Consorci, concreta com ho poden gaudir els docents homologats, Article 3, pàgina 9 de l'Annex del CEB 

Pel que fa als dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat a l’administració, a que
es refereix el segon paràgraf de l’article 14 de l’Acord de condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona, es podran gaudir segons les
opcions següents:
a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la
finalització de la relació laboral.
b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de
dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació
amb el CEB.