Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dijous, 23 de març de 2017

Instàncies al Consorci d'Educació repecte borses i concurs de trasllats

Hem fet dues instàncies al Consorci d'Educació després d'haver fet varies demandes per e-mail que no han rebut resposta.

Instància respecte borses, catalogació de llocs de treball i habilitacions:


Instància obre el requeriment del nivell C2 de català per ocupar una plaça d'anglès a una escola d'adults: 

Resposta del Consorci: 
Instància per campanya sobre l'escola pública

Al febrer vam presentar una instància al Consorci d'Educació, a l'Alcaldessa de Barcelona, Al Comissionat d'Educació, a la Regidora de drets socials i a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Barcelona reclamant un compromís per fer campanya promocionant la matriculació a l'escola pública.

També hem demanat explicacions en una reunió amb el Comissionat i hem escrit un article respecte el projecte Escola Nova 21 i Xarxes pel canvi, projectes que han generat noticies als mitjans públics on es discriminen les escoles públiques que estan en altres xarxes que no s'anomenen "xarxes pel canvi".

Aquesta és la instància

I aquesta ha sigut la resposta: Resposta PDF

Des de CGT pensem que, tot i que enguany s'ha fet alguna acció més per informar sobre les escoles públiques, no és suficient i que cal un compromís ferm des de totes les administracions per dissenyar campanyes on es mostri la realitat de les escoles públiques: que són centres on, gràcies a la diversitat i a la professionalitat i esforç del professorat, hi ha qualitat educativa, un alt grau d'innovació i que són garants de l'equitat social malgrat les retallades sagnants que hi ha hagut i continua havent a l'educació pública. 

El districte de Ciutat Vella ha participat en la producció d'un vídeo impulsat per l'assemblea de mestres de Ciutat Vella. Reclamem que es faci difusió als mitjans públics d'aquest vídeo i que se'n produeixi un per cada districte de Barcelona. 

diumenge, 19 de març de 2017

Concurs de trasllats

S'obre el procés de concurs de trasllats, presentació de sol·licituts fins el 4 d'abril

Bases convocatòria

Hem fet una instància de queixa al respecte

divendres, 17 de març de 2017

RESUM ASSEMBLEA BRESSOL INDIGNADES + SINDICATS 14.3.17

Assisteixen a l’assemblea unes 80 persones.

Ordre del dia:
1. Conveni
2. Impulsem
3. Jornades 0-3
4. Altres
____________________________________

1. Conveni
Un cop hi hagi acord amb els punts del conveni general es començarà amb l’annex de l’IMEB
De moment hi ha hagut 2 meses i la vinent és aquest dimecres 15. La negociació pot trigar fins a dos anys

2. Programa Impulsem
-Hi ha una mesa de treball. Es volen proposar millores pel setembre vinent.
-27març propera trobada amb proposta de ràtios.
-10escoles + en aquest mandat però amb ràtios altes. Estan estudiant-ho.
- Una de les propostes de CCOO es que els alumnes amb necessitat educatives especials contin com 2 places.
-Mentrestant per setembre proposen augment 2h1/2 a la setmana de suport --s'ha d'aclarir com es concreta perquè sindicats de la mesa i direccions tenen informacions contradictòries. Hi ha dubtes respecte si es mantindria la bossa d’hores i com es concreten les hores de més. S’acorda fer arribar el nostre desacord, demanar aclariment per escrit i calendarització per la baixada de ràtios.
-Bossa d’hores per alumnes NEE augmenta però el personal que ve de plans d’ocupació no tenen formació. Hi haurà un total de 10.100hores
-Proposta: negar-se a acceptar plans ocupació sense formació perquè les direccions han de formar.
-Proposta de començar a baixar ràtios a partir de 1 i 2 anys
-Proposta: fer un escrit proposant baixada de ràtios i si no ho concedeixen demanar la dimissió de Cassimir.
-Propostes en el sentit de mobilitzar-se
-La CGT Proposa fer concentració el dia que es faci la reunió per fer pressió. Es diu que les reunions es fan al matí. La CGT proposa que es demani de fer a la tarda
-Algunes persones pensen que és millor esperar la resposta i després fer una assemblea i decidir.

3. Jornades educatives impulsades per Bressol Indignades
Jornades per compartir experiències pedagògiques.
S’ha fet una proposat de temes a l’IMEB, qui donarà suport a les jornades.
Es celebrarien al maig. Es farà arribar més informació.

4. Altres
-La CGT proposa una concentració davant el Parlament el dia abans d’aprovació dels pressupostos, quan s’estaran debatent, el 21 de març a les 18h per reclamar al Govern de la Generalitat el retorn de la partida per les Bressol que es va destinar a l’escola concertada.
-La CGT informa del Debat Extraordinari sobre l’Educació Pública Catalana com a resposta al programa “Ara és demà”( http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/)
El Debat es celebrarà el dia 25 de març de 10 a 19h a l’IES Flos i Calcat (Av. Rio de Janeiro 92). Hi participarà com a ponent un membre de Bressol Indignades i es farà referència a la ponència d’Ara és demà on es proposa escolaritzar a l’escola de primària a partir dels 2 anys.
Més informació a: http://www.debateducaciopublica.net/

Doc PDF

dimarts, 7 de març de 2017

Reunió amb Comissionat d'Educació M. A. Essomba


RESUM REUNIÓ  M. ESSOMBA 2.3.16

0. Constatem que encara no hem tingut reunió amb la gerent del Consorci.

1.Commissions de garanties de matriculació: què hem de fer per ser-hi?
El Comissionat explica que està fent les passes per canviar la composició.
Fins ara hi havia el tècnic d’educació dels districtes i un inspector, però falta la peça del Consorci. Estan mirant com pot el Consorci entrar com a part de l’administració, doncs és qui te mes informació. És un bon moment per fer replantejaments. S‘ha de fer a través de gerència de Consorci.

2. Campanya per l’escola pública durant l’època de matricula. La CGT demana (es van entrar instàncies a totes les entitats de l’Ajuntament i Consorci) que es faci més publicitat de l’escola pública de la que es fa, per exemple amb reportatges a BTV i altres mètodes de difusió. Constatem que l’escola privada i concertada te molts mitjans publicitaris i està havent campanya de desprestigi de la pública

El comissionat ens insta a llegir la carta que han escrit les escoles concertades a les famílies preparant-les per defensar la concertada, entre elles el patronat de l’escola cristiana. S‘obriran 6 escoles públiques noves (1 St. Martí, 1 a Gràcia, 3 Eixample i 1 Les Corts), 3 instituts-escola (2 a Nou barris i 1 a St. Andreu) i un institut de secundària (a St. Andreu) l’any que ve. Respecte la publicitat de la pública diu que han fet fulletons. Consorci porta la campanya de les 400 escoles públiques i fulletons per centres que corren el risc de tenir matricula baixa que s’estan repartint pels barris. També s’ha millorat la pàgina web on es fan públics els preus de les activitats extraescolars. I s’estan fent xerrades conjuntes de presentació per les famílies de p3
També s‘està fent un conveni amb el diari de l’educació per a que el 2017, no per preinscripció si no per dignificació de la pública, hi hagi monogràfics per mostrar la feina que es fa a la pública. També un programa setmanal a BTV i youtube al setembre.

2. Xarxes pel canvi i altres projectes

-Xarxes pel canvi-escola nova 21, la Caixa. I fundació Bofill
-Magnet-fundacio Bofill…
-Programa Lecxit , programa de comprensió lectora (lectura per a l’èxit educatiu)  impulsa Fundació Bofill - La Caixa, ho realitzen voluntaris.
Les fundacions acaben rebent diners públics. L’administració ho hauria de finançar directament donant els recursos a les escoles.

El comissionat explica que es van trobar amb la iniciativa d’escola nova 21,  però que tenien clar que el lideratge de la innovació educativa havia d’estar per part de l’administració educativa i per tant no s’havien de tancar en banda ja que el 70% de les escoles en el programa son publiques. Arrel d’això es creen les Xarxes pel Canvi Educatiu que intenta recollir totes les xarxes preexistents. El resultat ha sigut un conveni en el qual el Consorci lidera la innovació i que compta amb la col·laboració de tres institucions: escola nova 21, Rosa Senat i l’ICE. Va ser una decisió el fet de no excloure les escoles concertades que havien entrat amb escola nova 21.


La CGT pregunta si s'és conscient del mal q es fa a les escoles no publicitades (http://cgtcebimeb.blogspot.com.es/2017/02/xarxes-pel-canvi-la-privatitzacio-de.html)
Les direccions perden molt temps en plans de màrqueting, és una guerra comercial entre centres en comptes de crear xarxes reals. Es demana que es faci publicitat de totes les escoles públiques per igual i que no es faci publicitat de la concertada des de l’Ajuntament i els mitjans públics de comunicació. Es demana que es publiqui una altra noticia que inclogui totes les xarxes i totes les escoles públiques per contrarestar les que han aparegut. No estem d’acord amb la decisió de mantenir les escoles concertades com líders de la innovació educativa.

3. Primària i Secundària

A. Integració. quines reunions hi ha? Ens sembla estrany que consorci hagi tingut varies reunions amb direccions però només una amb sindicats el 20 de desembre.  

Com a govern aposten per la integració, doncs hi ha tres cossos i això genera lesions de dret. El que volen és que prevalgui el dret mes beneficiós pel treballador. Però tant Generalitat com Ajuntament han decidit que ara no és oportú fer-ho. La Generalitat no està en les condicions adequades i tampoc l’Ajuntament. No s’ha de preveure una integració abans de la fi del mandat actual al 2019. Esperaran a que hi hagi més estabilitat política. S’estan fent reunions d’avaluació

B. Conveni. Li fem arribar les nostres reivindicacions:
         Renegociació del pacte d’homologació del 1993 fent compatibles les següents millores:
         Possibilitat de jubilació als 60 anys com el professorat de la Generalitat
         Horari lectiu de 18h a secundària i 23h a primària
         Reducció de ràtios: 20 a primària, 25 a secundària i 30 al batxillerat i FP
         Estabilització de la plantilla amb convocatòria d’oferta pública necessària com a servei essencial.
         Catalogació i publicació de les places reals.
         Establiment d’un sistema transparent de borses d’interins i substituts.
         Pagament de les pagues dobles sostretes en l’exercici 2013 i 2014
         Cobrament de la quinzena paga.

C. OFERTA PÚBLICA i BORSES:

El Comissionat ens diu que la oferta pública del Consorci depèn de la Generalitat. Al maig es reobriran les borses.

4. Bressol 

-RÀTIOS:
Hi ha algunes propostes per aplicar al setembre de 2017 que es parlaran a les jornades del programa impulsem. Una proposta és augmentar el suport educatiu

-PROGRAMA IMPULSEM.
12 i 13 i de maig. Hi haurà 3 blocs de treball:
-repensar el model de bressol municipal
-nou format d’atenció educativa de 0-3: llars de criança, mares de dia, espai familiars
-model del 0-6 (proposta del debat “Ara és demà” d’escolaritzar a partir de p2)

-MUNICIPALITZACIÓ:
S’està estudiant quin ha de ser el model. El seu model és l’economia social i les cooperatives. Ens remet al document de la contractació social on es planteja modificar els plecs de condicions per introduir clàusules que facin avançar el model d’externalització quan convé amb condicions més justes. Es parlarà al programa impulsem.

La CGT constata que sembla que no es vulgui revertir l’externalització perquè no es vol recuperar el doble torn i toca que el suport es municipalitzi. També el servei de neteja i cuina, la demanda del qual no fluctua.

-OFERTA PUBLICA:
Hi ha un compromís en aquest mandat de treure oferta pública

-OPERTURA ESCOLES BRESSOL
Les primeres s’obriran pel durs 18-19


Li fem arribar les nostres reivindicacions de cara al nou conveni:
         Recuperació del doble torn i la conseqüent municipalització del suport educatiu.
         Remunicipalització del servei de cuina.
         Reducció de ràtios: 6 Lactants, 8 caminants i 15 grans.
         Ampliació de les hores de gestió i coordinació dins les 35 hores.
         Dret d’adaptació del lloc de treball a partir dels 55 anys amb altres funcions de suport pedagògic, formació de formadores, organització, ...
         Dret a rebre formació amb contractes de substitució, d’1/2 i d’1/3 de jornada.
         Exigència política  a l’Ajuntament per negociar amb les instàncies que calgui la possibilitat de jubilar-se als 60 anys com les companyes de la Generalitat.
         Estabilització de la plantilla amb convocatòria d’oferta pública necessària com a servei essencial.
         Substitucions des del 1er dia i substitucions pels dies de vacances per triennis.
         A escoles a partir de 6 grups, dues complementàries.
         Contractació de personal administratiu per complementar les tasques de direcció.
         Cobertura de les hores de formació amb substitucions.

5. Escoles de música
S’està estudiant el model i es veu necessària l’externalització d’algunes matèries que fluctuen segons la demanda. Ara n’hi ha 2 de gestió directa i 3 d’externalitzades.