Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dissabte, 29 de juny de 2019


Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020 Cerca o fes-te el teu llibre a l’XTEC. A baix de tot tens tots els PDFs.

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

Cultura digital del centre
S’ha canviat el nom del document, que abans es deia “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, fet que comporta una visió adaptada a la seva rellevància.
Documents de gestió del centre
S’inclouen les orientacions del contingut del projecte educatiu del centre (PEC), en què s’afegeix el projecte lingüístic. Es concreten els documents que han d’estar publicats al web del centre i els que són de la comunitat educativa però que no s’han de fer públics perquè poden contenir dades sensibles.
Objectius prioritaris del sistema educatiu
Es concreten els objectius prioritaris del sistema educatiu amb el desplegament estratègic.
Participació de la comunitat educativa
S’inclou la coeducació en tots els processos educatius i el foment de la igualtat de gènere, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO.
Cicles esportius LOGSE i LOE
Els centres que ho considerin oportú poden fer crèdits o mòduls en llengua estrangera, si això significa millorar la capacitació professional dels alumnes.
Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
Es posa en marxa un pla per ajudar els centres educatius a potenciar i visualitzar la igualtat de gènere i la coeducació. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
S’incorpora l’avaluació de la llengua oral a les proves de competències bàsiques de quart d’ESO. Es concreten els àmbits transversals. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).
Cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
Es crea la doble titulació de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny; s’especifica el procediment per a l’exempció de mòduls formatius determinats i de la Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) per la correspondència amb l’experiència laboral, i s’introdueix l’avaluació compartida dels alumnes que participen en un conveni de col·laboració.
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació
Document nou en què es concreta el desenvolupament i l’aplicació dels itineraris formatius específics (IFE).
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral
S’incorpora el nou títol de CFGS en Tècniques de Direcció Coral.
Ensenyaments de les escoles de música i dansa autoritzades
Es tracta d’un nou document que recull les necessitats organitzatives de les escoles de música i les escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació.
Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es concreta l’autonomia organitzativa per assignar funcions i responsables de coordinació d’acord amb els criteris recollits a les normes d’organització i funcionament i al projecte del centre; s’incorporen els estudis d’itineraris específics (IFE); s’especifiquen instruccions per als instituts escola, i s’adapta l’escala per grups als cicles formatius.
Personal docent
Es concreten les funcions i tasques dels professors de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL).
Directrius per a l’organització i gestió dels serveis educatius
S’actualitza el document i es fa més accessible: s’hi afegeixen les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius amb informació relativa al serveis educatius CREDA.
Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
S’especifiquen els objectius de la formació, i els factors clau derivats; s’inclou la formació en relació amb els professors dels centres de formació d’adults i del personal dels serveis educatius, gestionats des dels plans de formació de zona, i
s’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.
Protecció de dades
S’hi concreten les recomanacions de com els centres educatius han d’aplicar les polítiques de protecció de dades: publicació de llistes, ús d’imatges, videovigilància, tractament de les dades, etc.
Transparència i accés a la informació pública
Nou document en què es detalla la informació que han de tenir publicada els centres educatius del Departament en matèria de publicitat activa, i com els centres han de gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública que rebin.Projecte educatiu de centre
CurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació del centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització de les llars d’infants .pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdfConcreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdfOrganització del temps escolar.pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdfFormació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdfPersonal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal docent .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdfProtecció de dades personals .pdf
Ensenyaments de música de grau professional .pdfRecollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars .pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfTransparència i accés a la informació pública .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdfÚs social dels centres .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Data d’actualització: 21 de juny de 2019

dimarts, 18 de juny de 2019

Sobre les reduccions de jornada a l'IMEB

Us informem que el 9 de juny l'IMEB va publicar una circular respecte les reduccions de jornada, on en el punt 2.6 especifica que s'haurà de fer la reducció durant la jornada diària de dilluns a divendres, impedint-se la concentració dels dies de treball en 3, 4 o 5 dies com era possible fins ara i com és possible pel personal del Consorci d'Educació.

Vam expressar el nostre desacord a gerència de l'IMEB i vam elaborar una instància de reclamació.

També us informem que es va parlar a la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament i es va reclamar la retirada de la circular fins negociació a l'IMEB o a la Mesa General. l'IMEB ha retirat la circular, però ha publicat una mesura transitòria que no millora les coses, sinó que crea un greuge comparatiu entre treballadores atès que només permet la concentració a les persones que ja ho gaudien el curs anterior. Estem reclamant que retirin aquesta mesura també i que es permeti la concentració de la jornada a tothom. 
El proper 12 de juliol tenim reunió per constituir el grup de treball amb la resta de sindicats a l'IMEB, esperem que allí poguem foçar la retirada de la mesura transitòria.

A més a més, entrarem per registre la instància al respecte. Instem a tot el personal a fer el mateix i a participar en totes aquelles convocatòries de mobilització que espuguin donar.

diumenge, 16 de juny de 2019

Esborrany de l'acta i propera convocatòria de l'Assemblea d'InterinesEl col·lectiu sorgit de la plataforma de docents interins de l'Ajuntament de Barcelona, La veu de l'Interí , amb el suport de la CGT, va convocar una Assemblea d'interines/ns el passat 12 de juny. CONSULTEU L'ESBORRANY DE L'ACTA

RESUM DELS ACORDS
1. La CGT consultarà serveis jurídics respecte aplicació del 61.6 i ho treballaran a l’assemblea de la secció i que es plantejarà fer una assemblea d’interines amb altres sectors
2. Proposta d'acció: que cada interí/interina des de cada centre escrigui instància a l'alcaldesa, Ada Colau i a la gerent del CEB, Mercè Masa denunciant la situació i reclamant l'aplicació del 61.6. 
3. Propera assemblea: 3 de juliol. 


Reunió CEB 12 juny 2019

DOC
0. Situació de la CGT a la mesa de negociació del CEB. Informem al cap de rrhh que la propera setmana es farà la proposta des de l’Ajuntament de crear grups de treball tècnics per tractar tot el que no té a veure amb conveni on la CGT tindrem representació. 


La CGT continuem parcialment excloses tot i els resultats de les eleccions sindicals perquè nosaltres no hem signat aquest conveni. A més, intenten sempre fer dependre tots els temes del conveni per mantidre’ns al marge. Lluitem, de moment a través de la negociació, per poder estar en meses decisòries. No descartem altres vies per fer prevaldre els drets de les treballadores a la representació sindical que han escollit. 


1. Oposicions primària: La tercera prova(supòsit pràctic i tema) serà la primera setmana de juliol i la quarta prova serà a l’octubre. La setmana vinent es publicaran els tribunals per especialitat.
Igual que en les opos de la Generalitat, també seran funcionaris en pràctiques el curs 20-21? Sí, tindran nomenament com a funcionaris en pràctiques al setembre de 2020. 
I en cas de ser així el curs 19-20 es podria seguir treballant aquí o els enviarien a algun altre lloc? Seguirien treballant aquí com fins ara.

2. Hi ha data per la publicació i convocatòria de les oposicions de professors de secundària i FP? Entre novembre i desembre es publicaran les bases. Al calendari provisional diu que s'havien de publicar al gener/febrer del 2019. Es preveu que les proves siguin al 2020, com estava previst? Les proves van amb mesos de retard. 
Les proves seran iguals que les de primària d’enguany? Fins que no es publiquin les bases no ho sabrem segur, però és probable que sí i que, per tant, es comencin les proves amb la prova pràctica i el tema. 
La CGT expressem el nostre desacord en quant l’ordre de les proves i reclamem que com a mínim a les de secundària s’executi primer la presentació de la programació.  La CGT reclamem un ingrés més just pels interins.

2. Per què no surten totes les places ocupades per interins al concurs de trasllats, de quina llei surt que es pugui bloquejar ⅓ de la plantilla interina? Igualment s’excedeix aquest terç. El fet de bloquejar ⅓ de la plantilla és un acord que es pacta amb els sindicats de la mesa a cada convocatòria de concurs de trasllats. Ho fan per compensar les direccions dels centres pel fet de no tenir perfils singulars com a la Generalitat.
La CGT hem entrat per registre una instància sobre les places ofertades al concurs de trasllats que no ha tingut ni resposta ni efecte. Reclamem que surtin totes les places possibles a concurs la propera vegada.

3. Les places que han sortit al concurs de trasllats seran exactament les mateixes que sortiran a les oposicions? No, no sabrem el número de places per especialitat que hi haurà fins que es publiquin les bases. El número de places serà, previsiblement, inferior a les places que han sortir per concurs de trasllats perquè respon a una fotografia que es va fer fa 2 anys. El consorci estableix el número de places que han de sortir (és la llei de pressupostos la que determina la taxa de reposició i quin percentatge de jubilacions es pot reposar) i les direccions dels centres trien les especialitats que volen que s’ofereixin a concurs d’oposició.

4. Curs de direccions. Moltes treballadores i treballadors interessats en fer el curs de direccions es van quedar sense la oportunitat de fer-lo perquè algunes direccions no van reenviar la informació o la van enviar tard. En principi, a partir del setembre es comunicaran amb els treballadors a través del correu personal xtec. Amb aquest també podrem accedir a la intranet de l’Ajuntament i rebre les nòmines a través d’ella.

Reclamem, com hem fet en vàries instàncies, que la propera vegada s’informi directament a la plantilla dels centres i es publiqui a la pàgina web del consorci. 


5. Si en un centre hi ha persones funcionàries i interines donant la mateixa especialitat, la persona funcionària té preferència a l’hora de donar la seva especialitat i no haver de donar especialitats que no són la seva? Sí, en el cas de no ser així, el professor o professora ha de demanar per escrit a la direcció del centre una justificació i presentar una queixa a gerència del ceb.

6. S’ha parlat alguna cosa sobre l’adhesió dels centres municipals a la Generalitat?  No. Creuen que aquest decret no està pensat per ser aplicat als centres de l’Ajuntament de Barcelona, però no hi ha res segur. 
La CGT expressa la seva preocupació atès que el decret d’integració diu que els funcionaris de centres municipals es quedaran en una plaça singular i els interins passaran a la borsa del Departament. Reclamem la participació de la part social en procés tan significatiu per les treballadores. 

7. Es té previst que s’enviin circulars informant sobre les novetats de l’annex del conveni (com per exemple sobre els dies de vacances per antiguitat)? Està previst que al setembre/octubre incorporin les novetats a la pàgina web del ceb. Van enviar un power point a les direccions explicant les novetats de l’annex del conveni.
La CGT comuniquem que les direccions no han reenviat res i demanem aquest document per tal de traslladar-lo als treballadors. La CGT reiterem que cal una comunicació directa entre rrhh i les treballadores i insta a accelerar les vies tècnique necessàries a tal efecte. 
També expliquem que a alguns centres s’han enviat informacions contradictòries respecte els dies addicionals de vacances. Adjuntem a continuació el fragment que en parla
Article 3 de l’annex del CEB
“Pel que fa als dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat a l’administració, a que es refereix el segon paràgraf de l’article 14 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona, es podran gaudir segons les opcions següents:
a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.
b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació amb el CEB.
Per 10 anys de servei: 1 dia
Per 15 anys de servei: 2 dies
Per 20 anys de servei: 3 dies
Per 25 anys de servei: 4 dies”

8. Quan es publicarà la normativa de borses? ens vareu contestar: S’han de posar a crear la normativa de borses. Actualment es fa servir la normativa del departament però adaptada a una normativa que van fer al 2015.
La CGT hem demanat divereses vegades (veure instàncies) aquesta normativa però no ens la faciliten. Com a CGT hem demanat que se’ns convidi a la creació d’aquesta nova normativa.

9. Borses. Tancaran gairebé totes les borses la setmana vinent.
S’han acabat les proves de selecció per a l'ingrés definitiu a la borsa? No, només s’han fet d’algunes especialitats d’FP. 

10. Es publicarà al juny les llistes i l’ordenació de les persones que figuren a les borses municipals? Es publicaran les llistes per especialitat de les persones amb temps treballat a finals de juny o principis de juliol. 

11. Sortirà al juny la convocatòria d’ampliació d’especialitats? No es sap. Sortirà la convocatòria si no tenen prous professors a la borsa d’aquelles especialitats.

12. Interins de baixa a 1 de setembre. S’estan plantejant la idea de no donar de baixa a 31 d’agost. Probablement no ho faran l’any vinent pels canvis de plantilles que hi hauran degut a les oposicions.
La situació de les persones interines de baixa a 1 de setembre representa un greuge comparatiu respecte els docents de la Generalitat atès que aquests, al tenir nomenament formal al juliol, es contracten automàticament al setembre i no es queden sense contracte en cas d'IT i de baixa per maternitat com passa amb els docents de centres de l'Ajuntament. La CGT vam fer una instància de queixa.
Ens diuen que sí tenim nomenaments formals al juliol i que aquesta situació ja s’ha arreglat.

dissabte, 8 de juny de 2019

Assemblea d'Interines el proper 12. 6.19

El col·lectiu sorgit de la plataforma de docents interins de l'Ajuntament de Barcelona, La veu de l'Interí , amb el suport de la CGT, convoca: 
Assemblea d'interines/ns el proper 12 de juny a les 19h a l'Institut LLuisa Cura.  Ronda de Sant Antoni, 19. 

Ordre del dia. 
1. Situació del personal interí a les administracions públiques
2. Propostes i iniciatives que s'han dut a terme. 
3. Propostes de continuitat i acció. 

Us demanem que feu extensiva la convocatòria i que vingueu el major número de persones possible. dimecres, 5 de juny de 2019