Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

diumenge, 9 de setembre de 2018

Criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treballde personal docent per al curs 2018-2019.

Documents d'organització i gestió curs 18-19

Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Organització de les llars d'infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE.pdfOrganització del temps escolar.pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Documents de gestió del centre.pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO.pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa.pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió del personal docent .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfEnsenyaments artístics superiors.pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
 Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf
 Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
 Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
 Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdf Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
 Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
 L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
 Programacions i recursos didàctics .pdf  
 Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf  
 Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf  
 Títols propis: CFGM d'Animació en circ, CFGS en Arts del Circ i CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral .pdf  
    

 Data d'actualització: 20 de juny de 2018