Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dimecres, 31 de maig de 2017

Seuguim lluitant pels serveis públics

Malgrat l'esmena parcial de darrera hora de l'article 19:
Seguim lluitant pels Serveis Públics i pels drets de tots els treballadors/es que els presten

Companys i companyes,
Tot justament ahir una esmena pactada a darrera hora entre PSOE i PP (segons informen diversos mitjans) i aprovada per la majoria del Congrés dels Diputats sembla haver suprimit la limitació a tres anys dels nomenaments de personal interí. Tot sembla indicar que la prohibició d'establir nomenaments per vacants estructurals es manté, igual que la resta de mesures restrictives de l'ocupació pública. Tant aviat com aconseguim el redactat final de la llei pel que fa al Títol III (Despeses de personal) us informarem.
La contundència de l'amenaça d'acomiadaments d'interins amb nomenament temporal era tal que l'Ajuntament ha iniciat processos accelerats de declaració del caràcter estructural de moltíssims llocs ocupats per interins per evitar el seu cessament en cascada. Val a dir que d'acord amb la jurisprudència qualsevol interí que ha estat treballant més de tres anys a la mateixa Administració ha de ser considerat un interí estructural, de manera que esperem que ara l'Ajuntament no freni o descarti culminar aquest procés de reconeixement massiu de consolidació de llocs que ha endegat. I esperem també que aquestes noves vacants que reconeix les inclogui a la propera Oferta Pública d'Ocupació, tal com estableix l'EBEP.
Una forta mobilització i pressió des de les xarxes socials i convocatòries de mobilització en contra convocades per tot l'Estat (sobretot per la CGT) van disparar totes les alarmes i els mateixos partits que no van considerar necessari esmenar aquest punt a la comissió de pressupostos s'han afanyat a fer-ho en el tràmit definitiu. És un èxit i un alleujament, però la restricció global a l'ocupació es manté i continua sent voluntat del govern de l'Estat forçar l'aprovació i convocatòria d'un número global de places d'Oferta Pública inferior al nombre d'interins actuals, cosa que juntament amb la limitació al 8% de la taxa d'interinitat manté la perspectiva global on era. Hem aturat el cop immediat, però l'amenaça a mig termini es manté i no ho hem de tolerar.
És per això la convocatòria del dia 7 és encara més necessària, perquè amb la lluita al carrer hem de recordar que els serveis públics no són un negoci de corruptes i que els treballadors i treballadores d'aquests serveis mereixen el respecte als seus drets laborals que les administracions els hi estan negant.

SEGUIM TOTS I TOTES JUNTES FINS AL FINAL

#LluitemPelsServeisPúblics
#LluitaInterinaLluitaDeTotes
#NoPGE


Us esperem a tots i a totes el dia 7 de juny a les 18h davant la Delegació del Govern!

dijous, 25 de maig de 2017

No als pressupostos generals de l'Estat: atac frontal a l'ocupació publica


El govern del PP vol accelerar la destrucció de llocs de treball al Sector Públic amb les mesures que ha inclòs al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat. No prou content amb la supressió de molts llocs de treball un cop els seus titulars es van jubilant, aquestes mesures provocaran globalment acomiadaments de personal interí i més precarietat per als que de moment continuïn.

Això ho fa amb la limitació de l’oferta pública d’ocupació per sota de les necessitats de reposició, la retallada de les places estructurals ocupades per personal interí que poden ser convocades amb oferta pública, la prohibició d’incorporar personal extern afectat per processos d’internalització de la gestió (com per exemple la municipalització de la gestió de l’aigua o de la neteja), la prohibició del nomenament de personal interí o temporal en places estructurals pendents de convocatòria, la limitació complementària al màxim de 8% de places interines sense garantir la consolidació de totes les existents des de fa ja anys, etc.

També ataca als drets de tots els treballadors públics en general, deixant novament en suspens parts fonamentals dels seus drets de negociació o prohibint la nova contractació o nomenament dels interins que hagin superat els 3 anys de treball continuat, això últim burlant les directives europees establertes per evitar l’abús de la contractació temporal i que estableixen que els llocs de treball ocupats temporalment durant més de tres anys no poden ser considerats temporals sinó fixes. També malmet els drets dels treballadors quan omet la previsió pressupostària per fer front a les reclamacions d’indemnització per acomiadament del personal temporal o interí, dret sòlidament establert ja per la jurisprudència.


Tot això és a més un abús de poder destruint l’autonomia de gestió de la resta d’administracions, autonòmiques i locals, pel que fa a la tria del seu model de gestió en un moment en el qual la ciutadania està reclamant amb força la gestió directa dels serveis públics.

Per això hem redactat les esmenes urgents

DOC PDF

Més informació: http://www.cgtbarcelona.org/ssab/cop-de-destral-ocupacio-publica/

dimecres, 24 de maig de 2017

Instància convocatòria CRPs

El dia 23 de maig ha arribat a alguns treballadors una convocatòria per cobrir places a Centres de Recursos Pedagògics, amb un límit de presentació de curriculums d'avui dia 25 a les 14h. Aquesta convocatòria no l'hem vist publicada enlloc, ni a la pàgina web del Consorci, ni a la Gaceta Municipal. 
En una primera consulta al respecte ens han contestat que "no hi ha cap concurs per a accedir als llocs dels CRP. Hi ha una provisió provisional perquè cal cobrir uns llocs, però no és un concurs. Quan es faci un concurs el portarem a la Comissió de seguiment."

Aquesta resposta no ens sembla satisfactòria, doncs en una administració pública, totes les provisions de llocs de treball, siguin provisionals o no, han de ser publicades degudament i amb un periode de presentació de solicituds de 20 dies, no de 2. 

Per tot això, hem presentat una intància al Consorci: Instancia DOC PDF
Documents de la convocatòria: 1, 2. 3

diumenge, 21 de maig de 2017

#25M: Concentració i assemblea per l’estabilització d’interines i interins docents

Assemblea d’Interines | Assemblea Groga. Davant la convocatòria d’oposicions als cossos docents anunciades per la generalitat, des de l’Assemblea Groga manifestem que l’anunci de places d’oposicions anunciades a Catalunya és totalment insuficient davant l’objectiu marcat per la sentència Europea, i el consegüent pacte estatal, de baixar la temporalitat a menys d’un 8%.
Els darrers anys marcats per les polítiques retalladores i austeritàries de les diferents administracions, ha provocat una situació de precarietat i temporalitat dins de l’administració pública absolutament insostenible que en el cas d’ensenyament arriba fins al 32’16% de la plantilla (d’un total de 72.842 docents 23.406 són personal interí i substitut). Sí això hi sumem l’augment de plantilla previst pel curs vinent (aconseguit gràcies a les mobilitzacions d’aquest curs), aquesta taxa de temporalitat pot arribar fins al 40%.
A tot això cal afegir-hi el marc jurídic de la LEC i la LOMCE que han desmantellat paulatinament els principis bàsics de la funció pública: objectivitat, transparència, igualtat i mèrits en la provisió de places públiques. Deixant a aquests milers d’interins i substituts en mans de la indefensió i l’arbitrarietat més absoluta a l’hora d’assegurar la permanència o l’obtenció de la seva plaça.
Aquestes xifres de temporalitat injustificables i fora de tota lògica, demostren com el Departament d’ensenyament, més enllà de la seva retòrica sobre la “qualitat educativa”, aposta per un model de precarietat i inseguretat permanent.
És per tot això que reclamem:
- Un pla plurianual de convocatòria de places que permeti arribar a aquest 8% en els propers tres anys. Cal doncs augmentar molt significativament les places ofertades per la Generalitat.
- Un sistema d’oposicions just, que no suposi un ERO encobert dels milers de treballadors que ja estan en l’administració en condicions de temporalitat i que ja han demostrat al llarg d’aquests anys la seva capacitat i professionalitat.
Per això exigim:
- Un pacte d’estabilitat de tots aquells interins que ho vulguin que vagi paral·lel a la convocatòria de les oposicions.
- Un accés diferenciat per consolidar el professorat interí i d’altres amb ingrés lliure que ofereixin la resta de vacants.
- Una oferta de 19.000 places fins el 2020.
És per aconseguir tot això que us animem a organitzar-vos i mobilitzar-vos i us convoquem a totes a fer una Concentració-assemblea d’interines dijous, 25 de maig, 18h, a la Plaça de Sant Jaume per tal d’anar preparant entre totes un calendari de lluites que ens permeti assolir (com sempre a través de la lluita, no hi ha una altra manera) aquests objectius.
Assemblea d’Interines
Assemblea Groga

Apunts Reunió Comissionat d' Educació 18.5.17

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
1-Oposicions La CGT demana unes oposicions restringides si algun dia es fa la integració
No n’hi haurà..
2-Integració: en la mesa sectorial d’ensenyament s’ha preguntat respecte aquest tema i el departament diu que no s’ha fet cap pas. Si no es fa res, es treballarà per establir una normativa del personal de l’Ajuntament? Es derogarà el pacte d’homologació i es tornaran a negociar les condicions?
S’està preparant el terreny des de Consorci. No està clar que els docents municipals puguin estar reconeguts com a funcionaris docents. Mentre la integració no es faci, s’hauran d’anar treballant les coses cas a cas.
3-Com funciona l’institut del teatre? Les places es cobreixen amb borsa ajuntament-consorci? Pertany a la Diputació de Barcelona. Com Ajuntament no te informació.
4-Calendari de matriculació vulnera drets (vacances)de les treballadores de l’Ajuntament. Demanem que es substitueixin les vacances.
Consorci està generant la resposta.

ESCOLES BRESSOL
5-Ràtios. Hi ha noticies que en algunes escoles es baixarà la ràtio el curs vinent. Hi ha un pla o un acord? Està per escrit?
No estan disposats a disminuir la oferta de places bressol. S’ha començat a disminuir ràtios en alguns centres perquè s‘ha ampliat l’escola Tres Tombs, on s’han guanyat 40 places. Aquestes no s‘ofertaran el curs vinent sinó que es baixaran les ràtios en centres on hi ha poc espai i on hi ha molts infants amb NEE. Admet que és un petit gest, però que hi ha la intenció.
6-Oposicions. Concreció de places i calendari. Diu que no depèn d’ell sinó de primera tinència d’alcaldia. Hi ha més de 50 places previstes d’oposició. L’Ajuntament va aprovar que era un servei essencial. No seran el curs 17-18. La CGT informa al Comissionat sobre la disposició 19 del Pressupostos Generals de l’Estat on es limita la contractació d’interins a 3 anys, amb una clara aposta per l’externalització. Més informació: http://www.cgtbarcelona.org/ssab/cop-de-destral-ocupacio-publica/
7-Mesura de 2h1/2 suport educatiu per escrit.
Es farà nota d’aclariment. L’acord està al PLEC
8-Diferència entre interines d’estructura i altres interines. Legalitat d’aquesta diferenciació i conseqüències en quant a drets laborals. Com funcionen les borses. Que es faci un aclariment a les treballadores explicant-ho.
No en te noticia. En principi totes les interines tenen els mateixos drets que les funcionaries. Sempre depèn de les necessitats del servei. En principi que ho demanin, si hi ha una negativa s’estudiaria.
9-Mesures NEE (el pla d’ocupació ha sigut insuficient i no eren experts.
Eren 60 treballadores en formació dual. El problema ha sigut el període, que ha acabat al març. S’ha comentat a direcció de centres per veure si el curs que ve es pot millorar. Potser es fa una proposta de que vinguin menys cops a la setmana però durant tot el curs.  
10-Situacions de malestar segons quines escoles. Possibilitat d’expressar-ho de manera anònima perquè hi ha por. Existència d’un document-enquesta de satisfacció del centre que existeix a alguns centres, podria ser obligatori. També hi ha queixes que no hi ha un sistema pedagògic unificat i per tant els resultats del test que es fa a substitutes i interines son arbitraris. Esbrinarà si existeix el document d’avaluació d’acollida de les treballadores.
11-Formació per contractes de substitució. Hi ha una substituta de tot el curs interessada en una formació que te molt a prop però no la deixen apuntar-se.
No en tenia noticia. A l’impulsem 0-3 es treballaran propostes de millora de condicions laborals. Com per exemple l’adaptació dels llocs de treball per majors de 55. La formació també serà un tema.
12-Impulsem 0-3. Les treballadores expressen que tenen por que es vulgui abordar tot (lleure, escoles lliures, mares de dia, grups de criança…) i no s’abordin tots els temes de l’escola bressol.
Al final del procés impulsem 0-3 es publicarà un llibre blanc de la petita infància on hi haurà conclusions i un pla de treball amb tot el que pertoca a bressol municipal en un capítol monogràfic. No renunciarà a fer polítiques públiques respecte les alternatives que ja hi ha. En quant a la petita infància s’ha de replantejar el model perquè no te sentit començar la primària amb 3 anys, potser cal ampliar l’edat d’escola bressol en contra del que proposa l’”ara és demà”. Està previst tenir-ho al desembre, per començar a implementar mesures el curs 18-19.
Hi ha la intenció d’integrar les 5 llars d’infants de la Generalitat. Ara s‘està fent l’estudi, perquè la generalitat vol traspassar-les però no està tant disposada a pagar el que li toca a les escoles bressol. Suposa 3 milions d’euros. Bressol costa uns 60 milions, s’incrementaria el pressupost un 5%.
La CGT demanem estar en aquest procés.

ESCOLES D’ADULTS
13-La mesa de la formació de persones adultes convoca el 27 de maig de 10 a 14 una jornada de debat. Cal fer un canvi substancial. 2 parts 1. Debat sobre el model. 2. Qüestions mes tècniques-laborals. Us convidaran a participar-hi. Comença un  Grup de Treball del Parlament es posa en marxa avui dijous.
L’Ajuntament ha constituït també un grup de treball perquè la FA està abandonada. E vol fer una campanya de dignificació, una jornada per obrir el debat i una prova pilot d’innovació en un CFA. Està coordinat per Margarita Massot.
14-Volen una reunió amb el comissionat per compartir idees. També hi participa la FAVB.
Que s’envii una carta demanant reunió per coordinar tots els col·lectius pel mes de juny.
-No es cobriran les hores lectives que es redueixen amb el pacte. I per tant es redueix l’oferta.
-No es fa cap publicitat de les escoles d’adults.
-Sabem que l’Ajuntament ha encarregat un treball perquè han vingut tècnics a algunes escoles. Diu que no han enviat cap tècnic a les escoles.

VAGA UB
15-Vaga del da 16 de maig, situació dels associats. Quin paper fa el comissionat a Universitats?
L’Ajuntament no te competències. Només sobre sales d’estudis i residències d’estudiants.
La CGT fa entrega de les demandes del professorat en vaga

MUNICIPALITZACIÓ
16- Insistim en la municipalització.
Diu que s‘ha estudiat i no es veu viable.
La CGT insistim en les condicions precàries del personal externalitzat i recordem que vam enviar e-mail amb casos de mala praxis contractual, en concret de l’empresa Aramark, que contradiuen el document de contractació social.
El comissionat s’ho apunta.

ALTRES
              17 - A Sants, Poblenou i Gràcia famílies que van fer la preinscripció de P3 a la pública, no han obtingut plaça i hauran d'anar a centre allunyat o a concertada! https://santsviu.cat/2017/05/09/sense-places-a-p3/
Diu que en son conscients, però que s’ha reduit la problemàtica un 40% respecte l’any passat perquè s’han obert 6 escoles noves, 3 instituts escola i 1 institut. Es dir 10 centres públics nous. També s’ha optat per pujar les ràtios en centres que s’havia abaixat preventivament per l’augment de demanda a la pública
La CGT pregunta si no s’ha plantejat reconvertir les concertades en públiques.
S’ha plantejat però el que ha passat és el fenomen escola nova 21, que ha permès que la seva matrícula remuntés
             
               18- Protocol detecció radicalitat a centres educatius PRODERAI:
A Barcelona no hi haurà PRODERAI, es dirà PRODERI (Protocol de detecció d’extremismes ideològics).
dimarts, 9 de maig de 2017

Instància al CEB pel calendari de matrícula de la FP

El departament d'Ensenyament ha publicat el calendari de matrícula de l'FP d'enguany sense tenir en compte el conveni de l'Ajuntament i vulnerant d'aquesta manera els drets de les treballadores. Hem fet la queixa i exigit que donin una sol·lució.