Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dimarts, 26 de juny de 2018

CGT Ajuntament de Barcelona respecte el preacord del Conveni i la RLT

QUINA MENA DE PREACORD DE CONDICIONS DE TREBALL ÉS AQUEST?

LLEGIR COMUNICAT
LLEGIR PREACORD (que de moment no s'ha signat)
LLEGIR PREACORD (Signat)

Intervenció de la mesa de la CGT a l'Assemblea del 26 de juny: 
(Minut 15.09 sobre Bressol, Minut 18.28 sobre docents del CEB)dilluns, 25 de juny de 2018

Ampliació d'especialitats borses docents

S'ha obert convocatòria per ampliar especialitats a les borses docents de l'Ajuntament per les persones amb dies treballats. 
Del 22 al 28 de juny. 
MÉS INFORMACIÓ

dimarts, 19 de juny de 2018

Comunicat de CGT CEB-IMEB davant la negociació del conveni de l'Ajuntament

Ens hem assabentat a través de grups de whatsapp i emails d'altres sindicats que ahir 18 de juny de 2018 s'havia de signar (o no) un preacord del marc general del conveni de l'Ajuntament.

Volem expressar algunes inquietuds al respecte:

1. Hi ha una manca absoluta d'informació sobre què s'està negociant i com afecta el col·lectiu docent. Aquí teniu la informació que vam obtindre en la última reunió que vam tenir al CEB
2. S'escolten rumors respecte el pacte d'homologació i el professorat no estem informats de quines conseqüències comportaria el trencament d'aquest pacte.
3. Hi ha gent que afirma que els grups A1 i A2 no docents de l'Ajuntament cobren més que els grups A1 i A2 docents i que aquesta diferència salarial augmentaria considerablement amb el nou conveni, però no entenem en base a quins càlculs s'estan fent aquestes afirmacions, doncs les taules salarials publicades no ho corroboren:

Des de CGT pensem:
1. Respecte al pacte d'homologació: com hem expressat diverses vegades és un pacte que es va signar fa molt de temps, on només hi diu que estem equiparats a salari, horari i calendari, i que no ha estat desenvolupat i això fa que s'apliqui la legislació ad hoc, és a dir, segons el cas, i gairebé sempre ens emportem la pitjor part de cada administració (com ha passat amb el cas de les pagues extres del 2013 i 2014).
2. Abans de decidir res sobre el pacte o sobre una possible integració a la Generalitat, cal una comparativa exhaustiva dels avantatges i desavantatges del que comportaria estar en una administració o l'altre. Com a CGT hem fet aquesta comparativa i hem demanat a la resta de sindicats que ens ajudessin sense èxit.
3. Respecte a l'ingrés a la funció pública: la CGT considerem injust el sistema d'ingrés a la funció pública, tant del professorat de primària i secundària com el de les companyes d'escola bressol, on les proves de coneixements són eliminatòries en ambdós cossos. Proposem un sistema d'accés per concurs de mèrits que afavoreixi el personal interí
4. Com aconseguir les millores: des de CGT creiem en la lluita col·lectiva i l'assemblearisme en la presa de decisions. Malauradament no estem a la mesa general de negociació i, per defecte, ens exclouen de totes les meses sectorials. Si hi fóssim esgotaríem la via de la negociació, però tenim molt clar que la manera d'aconseguir millores laborals és a través de l'acció directa, la solidaritat i la mobilització de tots i totes les treballadores.

Conclusió:

Exigim a l'administració: que faci públiques les actes de les reunions de la mesa general. Els treballadors i treballadores tenim dret a la informació sobre la negociació de les nostres condicions laborals.

Proposem a la resta de sindicats que convoquem conjuntament una assemblea de TOTES les treballadores i treballadors per tal de traslladar tota la informació respecte a la negociació tant del marc general com del consorci i poder decidir si cal o no signar el conveni, què cal fer amb el pacte d'homologació i quines mesures de pressió exercir per tal d'aconseguir el millor pels treballadors i treballadores.

De moment però, us convidem a totes i tots a una assemblea que convquem com a CGT Ajuntament:

Assemblea de treballadors i treballadores municipals

En un moment en el qual ens arriba que ja estan valorant un preacord entre els sindicats presents a la Mesa General (CCOO, UGT i SAPOL) i l'Ajuntament, des de la CGT us volem convidar a parlar plegats de la situació en una assemblea general.

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. Carrer de Sants, 79. Sala d'Actes del Edifici de la Plaça Bonet i Muixi.

Dia i hora: 26 de juny, de 13 a 15 hores.

Ordre del dia:

● Valoració de la situació de l'Acord de Condicions de Treball i de la Relació de Llocs de Treball.

● Altres.

VINE A ESCOLTAR LA VEU QUE NO VOLEN ESCOLTAR A LA MESA GENERAL

Convocatòria de borses docents municipals

S'han obert les borses docents municipals. La borsa romandrà oberta però es eleccionarà els aspirants per ordre d'inscripció. 
VEURE CONVOCATÒRIA
A destacar: 
-Les persones que provenen de llistes de la Generalitat i vulguin estar a la borsa de l'Ajuntament, 'hauran de presentar-se a aquesta convocatòria i passar el procés selectiu.
-La inscripció es fa a través de formulari online que es troba a la convocatòria de cada cos docent en el web del CEB. 
-La documentació s'aportarà en el moment del nomenament.  
-Atenció! Com vam anunciar arran de l'últma reunió al CEB el 16 de maig, hi haurà un sistema selectiu per accedir a la borsa, que consiteix en: 

2.2.1 Valoració de les competències professionals.

La prova consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de personalitat i/o de competències i la realització d'una entrevista individualitzada, de les competències professionals, d'acord amb les definides per l'Ajuntament de Barcelona a la seva relació de llocs de treball, que són les que tot seguit es detallen:

Compromís professional

Treball en equip
Orientació a Servei Públic
Pensament analític
Recerca d'Informació i Actualització de Coneixement
Flexibilitat i Obertura al Canvi
Autoconfiança
Empatia

En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració de les competències professionals i, de forma especifica, a la valoració del grau d'ajustament de la persona al perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball docent.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts. Aquells que la superin passaran a la fase de prova pràctica.

A les especialitats on s'hagi avaluat en aquesta prova a un grup d'aspirants, la puntuació obtinguda passarà a ser el criteri per l'ordenació provisional en tant no es realitzi la prova pràctica.

2.2.2 Prova pràctica

La prova pràctica versarà sobre aspectes científics, tècnics, pràctics, pedagògics i didàctics propis de l'especialitat i/o el perfil professional convocat.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.

En el moment de la convocatòria de la prova es concretaran continguts i criteris de correcció.

2.3 Els aspirants s'ordenaran a la seva especialitat per la puntuació resultant de la suma de les puntuacions obtingudes a la prova pràctica i a l'entrevista.

A mida que es vagin incorporant nous aspirants avaluats a l'ordenació definitiva, ho faran en el lloc corresponent a la puntuació total obtinguda.


Des de CGT creiem que no és necessari aquest procés selectiu atès que la titulació requerida per impartir les especialitats i la possesió del màster en pedaogia o el CAP garanteixen i demostren la capacitació dels aspirants. En tot cas, les proves selectives s'haurien de fer als aspirants que no estiguin en possessió del màster o el CAP. 

NOTA: Les persones que van demanar canvi de cos  d'especialitat a la borsa 08/2017, de la qual no n'ha sortit resolució (hem fet instància de queixa al respecte), no s'han de presentar a aquests convocatòria. Poseu-vos en contacte amb el CEB via email o instància per reclamar resolució o que us informin de si vareu ser acceptades o no.

dilluns, 18 de juny de 2018

Instància de reclamació respecte el curs de direccions

La setmana passada vam entrar per registre una instància de reclamació respecte el fet que el personal docent de l'Ajuntament havia d'informar a les direccions per poder apuntar-se al curs que ofereix el Departament que serà prerequisit per accedir al lloc de direcció en el proper concurs.


Aquí està la instància: 

I ens han fet arribar la resposta: 

Pensem que no és prou justificativa i que es podrien haver buscat altres mecanismes de contacte amb els docents interessats, com per exemple que enviessin direcament un e-mail al CEB amb les dades necessàries. 

Per altra banda, exigim una via directa de comunicació entre el personal de les escoles i RRHH del CEB i que no facin responsables a les direccions dels centres de la gestió del personal -que és responsabilitat de RRHH- que prou feina tenen amb les tasques pròpies de direcció. 

dimarts, 12 de juny de 2018

Instància sobre nou sistema de comunicació amb el CEB

Com sabeu el CEB ha implantat un nou sistema de comunicació que no permet trucar a RRHH. Hem rebut moltes queixes al respecte i pensem que és una vulneracó de drets bàsics i més en el cas del personal municipal atès que no tenim intranet.

Instància sobre la no publicació de la borsa 08/2017

Hem entrat per registre una queixa formal sobre el fet que no s'ha publicat la resolució de la convocatòria d'ampliació d'especialitats 08/2017.
Des del CEB ens informen que han parlat amb la persona interessada personalment i que si era correcte la titulació aportada les persones s'han atmés automàticament.
De tota manera no ens sembla transparent aquest mode d'informació i reclamem que es publiqui resolució.


diumenge, 10 de juny de 2018

Cursos de direcció del Departament: requisit per accedir a les direccions

Ha arribat als centres un e-mail amb informació sobre l'accés a la funció directiva. Aquest informava d'una sessió informativa que va tenir lloc el dia 6 de juny. 

Aquí trobareu la nota de premsa que n'informa.

La inscripció al curs es fa des d'aquest enllaç. Però ha arribat un e-mail als centres del Miquel Garcia (cap RRHH) dient que les direccions han d'nformar al CEB de qui es vol inscriure al curs aportant la següent informació: 
· DNI
· Cognoms i nom
· Curs al que s’ha fet la preinscripció (hi ha 3 modalitats)
· El/els criteris per inscriure’s a un o altre curs i, en el cas d’al·legar una formació, còpia escanejada del justificant.


Considerem que el fet d'haver d'informar les direccions que volem fer el curs de direcció pot crear successibilitats innecessàries i dificultar la convivència als centres i vulnera el dret de privadesa. A més de ser un greuge comparatiu amb els companys de la Generalitat que només s'hi han d'inscriure telemàticament. Hem expresat el nostre desacord al respecte al CEB.

ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS

Cobrament del mes de juliol: modificació

El Consorci ha enviat als centres les instruccions pel cobrament del Juliol del personal interí substitut. 

La modificació és que aquest curs no caldrà presentar justificant de la matrícula a la formació, per tal que el personal interí cobri el mes de juliol.

Reproduim a continuació l'email enviat per RRHH als centres: 

    La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, ha signat una resolució (de 5 de juny de 2018) en la que es modifica l’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, pel que fa al requisit de presentar la documentació acreditativa de la inscripció a l’activitat formativa, amb la finalitat de formalitzar un nomenament pel mes de juliol.

A les persones interines que, al llarg del curs 2017/2018, han treballat sis o més mesos, fins a 30 de juny de 2018, que no tenen nomenament durant juliol i agost i que han treballat al menys un dia en abril, maig o juny de 2018, se’ls farà un nomenament pel mes de juliol.

Aquest curs no caldrà presentar justificant de la matrícula a la formació, per tal que el personal interí cobri el mes de juliol.
Caldrà presentar la documentació acreditativa d’haver fet la formació abans del 31 de desembre de 2018.

La formació a la que aquest personal està obligat a participar son les activitats que formen part del Pla de formació permanent del Departament o en les activitats reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i en total s'han d'acreditar 30 hores de formació.

Per tant, els cursos de formació que tenen validesa son:
Les activitats del Pla de formació permanent del departament d'Ensenyament.
Les organitzades pels ICEs de totes les universitats catalanes.
Les organitzades per les universitats i les seves fundacions de formació continua en les seves ofertes d'estiu.
LListat d'institucions

En el cas de les persones que a 30 de juny de 2018 estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment o percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal continuaran en aquesta situació i, per tant, no podran tenir nomenament durant el mes de juliol. A les persones que durant el mes de juliol finalitzin alguna d'aquestes situacions se'ls generà el nomenament pels dies del mes de juliol que no han tingut incidència.

Atenció: a sortit una sentència que podria afectar algunes persones interines.

dissabte, 9 de juny de 2018

Temari General A2 (Bressol)

Us fem arribar el temari general administratiu definitiu que ha sortit publicat recentment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunta 7636-6.6.2018. Aquest temari serà el vigent per la propera convocatòria d'oposicions d'educadores i educadors d'escola bressol i representa el 20% del temari total, el 80% restant és el que fa referència a la part específica, en el qual l'administració encara està treballant.

També hem buscat temaris d'oposicions d'escola bressol i hem trobat aquests: 
-Educadoror/a de Llar Bressol de la Generalitat de Catalunya. Temari de la part general i test. Ed MAD. (Atenció! referit a personal laboral.) (28,5€)
-Temari part específica. Ed. MAD (36€)
-Test part específica i supòsits pràctics. Ed. MAD (28,5€)
(nota: A les biblioteques hi és, però a BCN hi ha qua. Es pot demanar a biblioteques externes pel cost d'1€ o 2€)

Us mantindrem informats de les novetats que surtin al respecte.

TEMARI GENERAL

GRUP A2 (13 temes) 

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals. 

2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals. 

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets

-Llei. El reglament. 

6. Organització territorial de l’Estat: L’Administració Pública a l’Ordenament jurídics espanyol. 

Tipologia d’Administracions Públiques.

7. L’Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l’Estatut

8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

9. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona.

L’organització política i l’organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d’entitats públiques per a la gestió dels serveis públics. 

10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes: executi. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius. 

11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals. 

12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal. 

13. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.