Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dissabte, 27 de juliol de 2019

Resposta a instància respecte circular reducció de jornada IMEB

Fa unes setmanes vam registrar instància a l'IMEB i a RRHH de l'Ajuntament reclamant la possibilitat de concentrar les reduccions de jornada. VEURE INSTÀNCIA.
Des de l'IMEB ens han contestat: VEURE RESPOSTA

dimecres, 17 de juliol de 2019

Comunicat: activitat recent


Al sector de l’educació hem tingut diversos fronts oberts després de les eleccions. 

Per una banda, a l’IMEB, hem demanat reunions reiteradament per diversos temes relacionats amb el conveni, com són la discordància en el complement d’experiència, drets a dies de vacances que es neguen a interines i substitutes i reclamant substitucions des del primer dia, i l'últim: la publicació de la circular 4/2019 de 7 de juny de 2019 sobre reducció de la jornada per conciliació familiar on no es permet concentrar els dies de feina. Després d’aconseguir data per la reunió, ens la van anul·lar i només hem pogut assistir a la constitució del grup de treball, seguim treballant en els temes esmentats sense descartar la necessitat d’organitzar les treballadores. 

Al CEB, hem aconseguit reunió i hem reivindicat varies qüestions, com el tema etern de la transparència i la comunicació entre el personal i rrhh, l’estabilització de les interines, l’accés als cursos de direcció o la inexistent normativa de borses docents. Però continuen sense convocar-nos a les reunions i sense facilitar-nos la informació que tenen els altres sindicats. La única cosa positiva que hem aconseguit, després d’instàncies i reunions és que no es doni de baixa a la Segurat Social als interins d’estructura. 

Per altra banda, i a un nivell més polític, hem rebut amb desconsol la noticia de l’obertura d’un centre educatiu municipal externalitzat i gestionat per una empresa religiosa, veieu el nostre comunicat

Així doncs, seguim lluitant per defensar els drets de les treballadores i treballadors i per aconseguir la nostra representativitat a les meses de negociació, que ens està costant molt esforç i no descartem demanar el vostre suport per a que es compleixi el dret sindical.

Molt bon estiu i torneu ben combatives.


dissabte, 6 de juliol de 2019

Una petita victòria: les interines no seran donades de baixa a la segurat social el 31 d'agost

Després de varies instàncies registrades tant per CGT com per interines de baixa a 1 de setembre i insistir-hi molt en totes les reunions amb l'administració, sembla que aquesta ha solucionat el greuge que comportava pels interins de baixa a 1 de setembre el fet que no els contractessin atès que se'ls donava de baixa el 31 d'agost. 
Aquesta comunicació ha arribat a les direccions dels centres educatius, que l'haurien de reenviar al personal interessat. Per la nostra banda insistim que cal ja un mecanisme de comunicació directa amb l'administració i no que es delegui en les direccions dels centres educatius aquesta tasca, que tenen prou feina. 
Aquesta és la comunicació que ha arribat a les direccions: dimecres, 3 de juliol de 2019

Comunicat respecte l'externalització d'un centre educatiu

Des de CGT CEB-IMEB volem fer públic el nostre malestar i indignació davant la notícia de l'1 de juliol sobre l'obertura d'un centre educatiu de segona oportunitat (E2O) a través de l'externalització de la seva atenció educativa. L'Ajuntament, amb aquesta mesura privatitzadora, treu funcions educatives que avui tenen les escoles d'adults públiques i les posa a mans dels Salesians. 

En primer lloc volem fer palesa la hipocresia del govern de l'Ajuntament encapçalat pels Comuns, qui al Parlament critiquen la llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a "llei Aragonés" -que obre la porta a l'externalització de (més) serveis bàsics públics com són l'educació, la sanitat o els serveis socials- i d'amagat obre un centre educatiu amb personal educador externalitzat, gestionat per empresa privada. També es mostra la manca de coherència en el fet que l’Ajuntament municipalitzés les escoles bressol externalitzades pel govern Trias, amb una gran operació d’autopropaganda, però ara sembla que Barcelona en Comú ha canviat la seva visió en quant els serveis públics. 

En segón lloc, no entenem perquè cal obrir un centre que ofereix ensenyaments i orientació a joves amb risc d'exclusió quan existeixen les escoles d'adults o els PFI que s’oferten als instituts públics. Les escoles d'adults ja fan aquesta tasca, però ni l'Ajuntament, ni el Consorci ni el Departament d'Educació han mogut ni un dit davant les dificultats de matriculació en aquests centres per la manca de difusió d'aquests, que per la seva banda, fan una gran tasca d'integració de tot tipus de persones adultes que volen reincorporar-se al circuit educatiu. 

En tercer lloc denunciem la manca de transparència en l'execució d'aquest projecte de tanta importància del que n'hem tingut notícia a través dels mitjans. A més, en la nota de premsa que publica l'Ajuntament s'amaga que el servei està externalitzat.

Per altra banda, celebrem i aplaudim que l'Ajuntament vulgui obrir un nou centre educatiu a Barcelona de titularitat municipal. Però és necessari que si, consultades les parts i fetes les propostes, es considera que no té res a veure amb les escoles d'adults i es vol engegar un nou projecte, compti amb les i els docents i professionals dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que omplen les borses d'interinatge. 

Exigim una retirada a temps i que el govern municipal aposti pels serveis públics, que asseguri la qualitat del servei i el respecte als drets dels treballadors i treballadores a través de la gestió directa.

Exigim que l'IMEB, el Consorci d'Educació i el Departament, en col·laboració si cal amb els serveis socials, impulsin, promocionin i dotin els centres de formació d'adults i els PFI de Barcelona i de tot el territori.

També demanem al Comissionat d'Educació de l'Ajuntament que posi en valor la tasca del professorat i de les professionals dels serveis socials que treballem de valent, tot i les retallades, per dur endavant el projecte educatiu i social de la nostra ciutat i que compti amb nosaltres pels nous projectes. 

dilluns, 1 de juliol de 2019

Presentació del CEB sobre l'annex del conveni


En la última reunió del 12 de juny al CEB vam reclamar que s'enviessin les circulars corresponents respecte les novetats del nou annex del conveni. El cap de rrhh ens va contestar que aviat es publicarien al web del Consorci però que s'havia fet una reunió de direccions on es va facilitar un Power Point amb aquestes novetats. 
Des de CGT no pensem que hagin de ser les direccions qui informin dels drets laborals del personal, doncs la seva tasca hauria de ser organitzativa i pedagògica, no de gestió de personal. 
Per això continuem reclamant una comunicació directa, clara i transparent entre les treballadores i l'administració com obliga la llei i com passa en altres instituts de l'Ajuntament. 

Veure Power Point de l'administració  

dissabte, 29 de juny de 2019


Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020 Cerca o fes-te el teu llibre a l’XTEC. A baix de tot tens tots els PDFs.

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

Cultura digital del centre
S’ha canviat el nom del document, que abans es deia “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, fet que comporta una visió adaptada a la seva rellevància.
Documents de gestió del centre
S’inclouen les orientacions del contingut del projecte educatiu del centre (PEC), en què s’afegeix el projecte lingüístic. Es concreten els documents que han d’estar publicats al web del centre i els que són de la comunitat educativa però que no s’han de fer públics perquè poden contenir dades sensibles.
Objectius prioritaris del sistema educatiu
Es concreten els objectius prioritaris del sistema educatiu amb el desplegament estratègic.
Participació de la comunitat educativa
S’inclou la coeducació en tots els processos educatius i el foment de la igualtat de gènere, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO.
Cicles esportius LOGSE i LOE
Els centres que ho considerin oportú poden fer crèdits o mòduls en llengua estrangera, si això significa millorar la capacitació professional dels alumnes.
Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
Es posa en marxa un pla per ajudar els centres educatius a potenciar i visualitzar la igualtat de gènere i la coeducació. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
S’incorpora l’avaluació de la llengua oral a les proves de competències bàsiques de quart d’ESO. Es concreten els àmbits transversals. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).
Cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
Es crea la doble titulació de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny; s’especifica el procediment per a l’exempció de mòduls formatius determinats i de la Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) per la correspondència amb l’experiència laboral, i s’introdueix l’avaluació compartida dels alumnes que participen en un conveni de col·laboració.
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació
Document nou en què es concreta el desenvolupament i l’aplicació dels itineraris formatius específics (IFE).
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral
S’incorpora el nou títol de CFGS en Tècniques de Direcció Coral.
Ensenyaments de les escoles de música i dansa autoritzades
Es tracta d’un nou document que recull les necessitats organitzatives de les escoles de música i les escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació.
Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es concreta l’autonomia organitzativa per assignar funcions i responsables de coordinació d’acord amb els criteris recollits a les normes d’organització i funcionament i al projecte del centre; s’incorporen els estudis d’itineraris específics (IFE); s’especifiquen instruccions per als instituts escola, i s’adapta l’escala per grups als cicles formatius.
Personal docent
Es concreten les funcions i tasques dels professors de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL).
Directrius per a l’organització i gestió dels serveis educatius
S’actualitza el document i es fa més accessible: s’hi afegeixen les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius amb informació relativa al serveis educatius CREDA.
Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
S’especifiquen els objectius de la formació, i els factors clau derivats; s’inclou la formació en relació amb els professors dels centres de formació d’adults i del personal dels serveis educatius, gestionats des dels plans de formació de zona, i
s’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.
Protecció de dades
S’hi concreten les recomanacions de com els centres educatius han d’aplicar les polítiques de protecció de dades: publicació de llistes, ús d’imatges, videovigilància, tractament de les dades, etc.
Transparència i accés a la informació pública
Nou document en què es detalla la informació que han de tenir publicada els centres educatius del Departament en matèria de publicitat activa, i com els centres han de gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública que rebin.Projecte educatiu de centre
CurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació del centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització de les llars d’infants .pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdfConcreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdfOrganització del temps escolar.pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdfFormació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdfPersonal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal docent .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdfProtecció de dades personals .pdf
Ensenyaments de música de grau professional .pdfRecollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars .pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfTransparència i accés a la informació pública .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdfÚs social dels centres .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Data d’actualització: 21 de juny de 2019

dimarts, 18 de juny de 2019

Sobre les reduccions de jornada a l'IMEB

Us informem que el 9 de juny l'IMEB va publicar una circular respecte les reduccions de jornada, on en el punt 2.6 especifica que s'haurà de fer la reducció durant la jornada diària de dilluns a divendres, impedint-se la concentració dels dies de treball en 3, 4 o 5 dies com era possible fins ara i com és possible pel personal del Consorci d'Educació.

Vam expressar el nostre desacord a gerència de l'IMEB i vam elaborar una instància de reclamació.

També us informem que es va parlar a la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament i es va reclamar la retirada de la circular fins negociació a l'IMEB o a la Mesa General. l'IMEB ha retirat la circular, però ha publicat una mesura transitòria que no millora les coses, sinó que crea un greuge comparatiu entre treballadores atès que només permet la concentració a les persones que ja ho gaudien el curs anterior. Estem reclamant que retirin aquesta mesura també i que es permeti la concentració de la jornada a tothom. 
El proper 12 de juliol tenim reunió per constituir el grup de treball amb la resta de sindicats a l'IMEB, esperem que allí poguem foçar la retirada de la mesura transitòria.

A més a més, entrarem per registre la instància al respecte. Instem a tot el personal a fer el mateix i a participar en totes aquelles convocatòries de mobilització que espuguin donar.