Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dimecres, 26 d’abril de 2017

Reunió CEB 20.4.17

El passat 20 d'abril la CGT vam tenir reunió al Consorci arrel de vàries peticions que fa temps que reivindiquem. 
En resum, ens informen que: 
1. El projecte de xarxa única està aturat de moment. 
2. S'està reorganitzant la pàgina web per tenir accés a la informació sobre els nostres drets laborals. 
3. S 'obrirà un procés d'habilitacions.
4. Normalment no es fan comissions de serveis però s'ha donat algun cas.
5. Les llistes d'interins s'actualitzaran i es publicaran d'una manera més anònima.
6. Encara no s'han negociat oposicions amb l'Ajuntament.
7. Sobre el concurs de trasllats

Llegiu els apunts aquí:

APUNTS REUNÓ DOC PDF

diumenge, 2 d’abril de 2017

Acord d'adhesió bressols municipalitzades

DOC PDF

A destacar:

3. ...El present acord no confereix a aquest personal la condició de funcionari de carrera ni la de personal laboral fix...
Les places del personal indefinit subrogat seran objecte d'oferta pública,... En cas que el personal no superés el procés selectiu corresponent es donarien els requisits per a procedir a l'extinció de la relació contractual.

4.2. ...Al curs 19/20 els llocs de direcció de les escoles municipalitzades s'incorporaràn a la convocatòria periòdica que fa l'IMEB per a la provisió de direccions d'escoles bressol. Atès que ... el personal subroat que vulgui continuar exercint provisinalment les funcions de direcció s'haurà de presentar a la borsa  de treball de direccions interines.

4.3. El temps treballat meritarà a efectes de trieni, premi d'antiguitat i experiència professional a partir de la data de la subrogació.

4.11 ...les places de les escoles municipalitzades s'incorporaran al concurs de trasllats anual a partir del curs 19/20...

dissabte, 1 d’abril de 2017

Opertura borses docents municipals
Termini de presentació d’instàncies: FINS EL 28 D'ABRIL 2017
Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).


Sol·licitud

Web del ConsorciGaceta Municipal 30.3.17 (p. 2436)

Borses de Primària:

Borses Secundària: