Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dimecres, 22 de febrer de 2017

Comparativa Ajuntament-Generalitat
Arrel del pla del Consorci de la xarxa única, en una coordinadora d'escoles es va decidir elaborar un document fent una comparativa entre condicions de les escoles de la Generalitat i les de l'Ajuntament.


Des de CGT pensem que, a banda de negociar el nou conveni de l'Ajuntament i intentar aconseguir les millors condicions laborals com a treballadores de l'Ajuntament, també hem de preparar-nos per als varis possibles plans que ens depara el Consorci.


Per això hem intetat fer un primer esborrany per poder començar a fer la comparativa. El volem compartir amb vosaltres per a que sigui un document col·laboratiu i poguem aportar les informacions que tenim i per poder discutir-lo en assemblea properament.


Aquí està el document editable, feu-hi les modificacions que creieu:
COMPARATIVA AJUNTAMENT-GENERALITAT

divendres, 17 de febrer de 2017

RESUM REUNIÓ CONSORCI SOBRE CONCURS DE TRASLLATS 9.2.17

El passat 9 de febrer, a petició de la CGT, vam tenir una reunió amb en Toni Gallardo com a representant de l’administració. El motiu principal va ser el proper CONCURS DE TRASLLATS que ha de sortir a finals de febrer. A banda també vam preguntar pel greuge comparatiu de la sostracció de la reducció lectiva per majors de 55, de les habilitacions d’especialitats dels funcionaris i pel tema de la xarxa única.

Respecte el concurs de trasllats i les plantilles, ens van informar que:
 1. Les dotacions de mes que tenim a escoles i instituts son per projectes i es validen cada any, son interins fins a 31 d’agost. No poden sortir a concurs de trasllats perquè no son vacants.
 2. Les substitucions sindicals son fins a 31 d’agost.
 3. El fet que no hi hagi una plaça sencera de castellà a un centre de secundària es va consultar amb inspecció i no hi van veure cap problema. Cada cop els equips directius tindran més autonomia per modificar plantilles per la LEC
 4. L’adjudicació de les aules d’acollida les decideix el Departament segons la matriculació. No surten a concurs de trasllats, no son vacants estructurals, però poden ser ocupades per un funcionari. El recurs d’aula d’acollida es pot concretar com decideixi el centre.
 5. Les places a centres d’adults, que als centres de la Generalitat no surten, sí surten a l’Ajuntament, però amb condicionants ja que surten com a vacants en comunicació o ciències. Es demanarà que es tingui acreditació documental per impartir més d’una especialitat.
 6. El departament d’Ensenyament, a les escoles de la Generalitat, estableix que, en una plantilla de 25, per exemple, es puguin bloquejar fins a 8 vacants. Es dir, que si aquest centre tingués 6 vacants, podria ser que no en sortís cap a concurs. Les direccions les han de justificar. Per exemple pot ser per previsió de tancament de línies i doncs ja no serien places estructurals.
 7. Per les escoles de l’Ajuntament, és gerència de Consorci qui elabora les bases del concurs de trasllats, que pot canviar cada vegada que surt. Aquest any s’ha arribat a l’acord de possibilitar el bloqueig d’un terç del total de les places vacants, entenent per separat les plantilles d'ESO/Batxillerat i Formació Profesional, amb determinats condicionants: interins a equips directius, per criteris d’estabilitat (per exemple en el cas que un departament sencer fos ocupat per interins), etc.
 8. Els sindicats amb representació a la mesa de seguiment (CCOO i UGT) van tenir una reunió dimarts on se’ls va presentar les bases del concurs. CGT també diposa de l'esborrany. Encara no sabem, però, les places que sortiran. La CGT expressem la nostra preocupació en la manera com es decideixen les vacants que poden sortir a concurs de trasllats.

Respecte les habilitacions i la possible integració.
 1. La CGT constata que hi ha molts funcionaris que van guanyar la plaça amb una especialitat però n’estan impartint una altra. Demanem doncs que es faci un procés d’habilitacions i preguntem què passarà a l’hora de fer la possible integració.
 2. L’administració ens diu que no saben encara com o si es farà la integració, però que si es fa no serà en contra de ningú. També expressa que no sap si hi ha consciencia d’aquests casos.
 3. Quan s’han fet habilitacions han sigut per un mateix centre.
 4. Informen que no se sap si es farà la integració i que hi ha altres possibilitats com ser cos a extingir o quedar-se com estem amb una redefinició de la normativa.
Respecte el greuge comparatiu que suposa la retirada de la reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys, demanem que es faci una mesura ad hoc per al personal que te 60 anys, ja que a la Generalitat ja es poden jubilar. Ens contesten que no tenen marge normatiu per modificar-ho. També ens diu que és possible que l’any vinent torni a estar vigent. La CGT constatem que això no ha entrat en l’últim pacte signat pels sindicats de la mesa sectorial.

La CGT reclamem transparència en l’establiment de criteris de bloqueig de places vacants pels concursos de trasllats i també demanem que se’ns faciliti la informació rellevant sense haver de demanar-la.  Pel que fa a la possible integració, creiem que és necessari parlar amb la part social i informar de les reunions que s‘estan fent amb direccions. 

Eborrany bases concurs de trasllats secundària 
Esborrany bases concurs de trasllats primària

dissabte, 4 de febrer de 2017

Xarxes pel Canvi: la privatització de l’ensenyament avalada pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona.

El passat 19 de Gener l’Alcaldessa Ada Colau  participava en la clausura de la jornada ‘Xarxes pel Canvi’, impulsada pel Consorci d’Educació, Escola Nova 21, l’ICE de la UAB i l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
No n’hi havia prou amb que el Departament d’Ensenyament deixés que la iniciativa privada finançada per la Caixa sota el projecte de màrqueting de l’escola privada anomenat Escola Nova 21 penetrés i esquincés el si de l’escola pública. Sinó que a més a més, l’Ajuntament de Barcelona, governat per un partit suposadament d’esquerres “de veritat” que s‘omple la boca amb la participació i el bé comú, li havia de donar un impuls i atiar el foc de la segregació i la doble línia a l’escola pública alhora que proporcionar publicitat gratuïta a algunes escoles privades concertades.
S’han escrit molts articles sobre escola nova 21, aquí en trobareu un recull:
En resum, hi ha moltes veus que pensen que aquest projecte suposa:
1. L’entrada de capital privat a l’escola pública i promoció de l’escola privada.
2. La creació d’una doble línia a l’escola pública i la segregació.
3. La voluntarietat del professorat i la disponibilitat de les famílies.
4. La privatització i la trampa de l’educació com a “bé comú” que fa minvar la responsabilitat de l’administració sobre allò públic.
Pel que fa al projecte Xarxes pel Canvi promocionat pel Consorci i l’Ajuntament, afegir que el projecte s’hagués hagut de dur a terme de manera democràtica i participativa, començant per aquells centres que tenen més dificultats per fer-los atractius per les famílies de classe mitjana i sense cap entitat privada finançadora en mode beneficència.
També rebutgem fermament la campanya publicitària (1) duta a terme per la promoció del projecte on es publiquen els noms dels centres inclosos a la xarxa sense fer distinció entre públics i privats. A més, el fet de publicar els centres inclosos en xarxes d’innovació, deixa la resta de centres al marge i fora de llistes publicitàries, promovent així la baixa matriculació dels centres no participants i avalant la competència entre aquests.
En conseqüència exigim a l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona i als responsables del Consorci d’Educació que es replantegin el projecte de Xarxes pel Canvi. Demanem que la innovació educativa es faci   des d’un procés participatiu d’avaluació del sistema, que sigui per tothom i finançada públicament. Que els plans d’impuls de la mateixa s’implementin en els centres que més ho requereixin per tal que les escoles públiques siguin equitatives. Demanem també que l’Ajuntament i el Consorci es responsabilitzin de la promoció de les escoles públiques de la ciutat. I per acabar, demanem que es comenci a estudiar la integració de les escoles concertades a la xarxa pública de la ciutat de Barcelona.

Adjuntem instància per tal que els governs es reponsabilitzin de les campanyes per l'escola pública: 

Per un model d’escola pública, equitativa, integradora i justa.CCGT CEB-IMEB